Dâng Chúa lời cảm tạ

Sáng tác: Lm. Nguyễn Văn Tuyên | Nhạc Trữ tình | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 101

b [F] #
x2

ĐK:
Dâng [F] lời cảm tạ Thiên [Bb] Chúa
Vì [C] Ngài tạo tác nên [F] con
Gọi [Dm] con đưa con vào [C] đời
Dù con bùn nhơ không [F] xứng [C]

Chúa [F] Trời đã yêu con [Bb] trước
Tình [C] Ngài bền vững thiên [F] thu
Đời [C] con tiếng kinh ca [Bb] ngợi
Hát [C] khen tình Chúa vô [F] biên.

1. Chúa [Dm] ơi, dâng Chúa hôm [Am] nay
Đời [Dm] con tri ân cảm [Gm] tạ
Lời [F] ca ơn trời ghi [C] nhớ
Tình [A7] Chúa bao la bất [Dm] tận
Hạnh [C] phúc chan chứa dư [F] đầy
Dâng [Bb] Cha [C] tim hồng chúc [F] khen.

ĐK:
Dâng [F] lời cảm tạ Thiên [Bb] Chúa
Vì [C] Ngài tạo tác nên [F] con
Gọi [Dm] con đưa con vào [C] đời
Dù con bùn nhơ không [F] xứng [C]

Chúa [F] Trời đã yêu con [Bb] trước
Tình [C] Ngài bền vững thiên [F] thu
Đời [C] con tiếng kinh ca [Bb] ngợi
Hát [C] khen tình Chúa vô [F] biên.

2. Chúa [Dm] ơi, dâng Chúa hôm [Am] qua
Đời [Dm] con vô ơn lỗi [Gm] lầm
Ngủ [F] mê thế trần lạc [C] lối
Lời [A7] Chúa đưa con trở [Dm] về
Bên [C] Chúa lệ ứa nguyện [F] thề
Tin [Bb] yêu [C] Chúa Trời xót [F] thương.

ĐK:
Dâng [F] lời cảm tạ Thiên [Bb] Chúa
Vì [C] Ngài tạo tác nên [F] con
Gọi [Dm] con đưa con vào [C] đời
Dù con bùn nhơ không [F] xứng [C]

Chúa [F] Trời đã yêu con [Bb] trước
Tình [C] Ngài bền vững thiên [F] thu
Đời [C] con tiếng kinh ca [Bb] ngợi
Hát [C] khen tình Chúa vô [F] biên.


3. Chúa [Dm] ơi, dâng Chúa tương [Am] lai
Đời [Dm] con bao nhiêu ước [Gm] mộng
Được [F] sống trong tình yêu [C] Chúa
Dù [A7] đã bao lần lỗi [Dm] lầm
Tình [C] Chúa phủ lấp khoan [F] hồng
Dâng [Bb] Cha [C] tim nồng đổi [F] thay.

ĐK:
Dâng [F] lời cảm tạ Thiên [Bb] Chúa
Vì [C] Ngài tạo tác nên [F] con
Gọi [Dm] con đưa con vào [C] đời
Dù con bùn nhơ không [F] xứng [C]

Chúa [F] Trời đã yêu con [Bb] trước
Tình [C] Ngài bền vững thiên [F] thu
Đời [C] con tiếng kinh ca [Bb] ngợi
Hát [C] khen tình Chúa vô [F] biên.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận