Đất quê ta mênh mông

Sáng tác: nhạc Hoàng Hiệp, thơ Dương Hương Ly | Nhạc Đỏ | Điệu: Slow Surf | kynguyen65 | 4225

b [Dm] #
x2

Mẹ đào [Dm] hầm, mẹ đào hầm từ lúc tóc còn [Gm] xanh
Nay mẹ đã phơ phơ đầu [Dm] bạc
Mẹ vẫn đào hầm mẹ vẫn đào hầm dưới tầm đại [Bb] bác.

Bao đêm [Dm] rồi tiếng cuốc vọng năm [Gm] canh
[Dm] Tiếng cuốc năm canh nặng tình đất [F] nước
Hầm mẹ [Gm] giăng như luỹ như [Dm] thành
Che [C] chở mỗi bước chân con [Dm] bước

[Dm] Đất nước mênh mông quân thù không xâm hết [F] được
Lòng mẹ [Gm] rộng vô [Dm] cùng
Mẹ [C] giấu cả sư đoàn dưới [F] đất
Nơi hầm tối là [Dm] nơi sáng nhất

[F] Nơi con nhìn ra sức [Dm] mạnh Việt [Gm] Nam
[Dm] Có những đoàn [Bb] quân từ trong lòng [C] đất
Xông lên [F] bạt vía quân [G] thù
Xung quanh [C] chúng đều là trận [A] địa
[Dm] Đất quê ta mênh mông [C] lòng mẹ [A7] rộng vô [Dm] cùng

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận