Đầu trắng không lệch (Bái shǒu bù xiāng lí - 白首不相离)

Sáng tác: Nhạc Hoa | Nhạc Quốc tế | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 131

b [D] #
x2

[D][F#m]-[Bm][A]-[F#m][Bm]-[G][A][D]

1. 一个人走过几季花开花凋零
yī gè [D] rén zǒu guò jī jì [F#m] huā kāi huā diāo [D] líng
一个人看过多少孤独的风景
yī gè rén kàn guò duō shǎo [Bm] gū dú dí fēng [A] jǐng
茫茫人海中遇见你 仿佛是前世的约定
máng máng [F#m] rén hǎi zhōng yù jiàn nǐ fǎng fó shì [Bm] qián shì dí yuē [E] dìng
感觉与你总有种莫名的默契
gǎn jué [G] yǔ nǐ zǒng yǒu zhǒng [Em] mò míng dí mò [A] qì

2. 陪着你经历多少岁月的风雨
péi zhuó [D] nǐ jīng lì duō shǎo [F#m] suì yuè dí fēng [D] yǔ
陪着你见证多少人生悲与喜
péi zhuó nǐ jiàn zhèng duō shǎo [Bm] rén shēng bēi yǔ [A] xǐ
芸芸众生中选择你 是今生无悔的决定
yún yún [F#m] zhòng shēng zhōng xuǎn zé nǐ shì jīn shēng [Bm] wú huǐ dí jué dìng
但愿与你这份情永远无限期
dàn yuàn [G] yǔ nǐ zhè fèn qíng [A] yǒng yuǎn wú xiàn [D] qī

让我们共此生白首不相离
[D] ràng wǒ mén gòng cǐ shēng [F#m] bái shǒu bù xiāng lí
用真心珍惜彼此的真情
[Bm] yòng zhēn xīn zhēn xī bǐ cǐ dí zhēn [A] qíng
同甘苦走过 人生的百转千回
[F#m] tóng gān kǔ zǒu guò rén shēng dí [Bm] bǎi zhuǎn qiān huí
撒下一路幸福和甜蜜
[G] sā xià yī lù [E] xìng fú hé tián [A] mì

让我们共此生白首不相离
[D] ràng wǒ mén gòng cǐ shēng [F#m] bái shǒu bù xiāng lí
用真情守护彼此的真心
[Bm] yòng zhēn qíng shǒu hù bǐ cǐ dí zhēn [A] xīn
牵着手走过 人间的千山万水
[F#m] qiān zhuó shǒu zǒu guò rén jiān dí [Bm] qiān shān wàn shuǐ
续写一段爱的传奇
[G] xù xiě yī duàn [A] ài dí chuán [D] qí

* 让我们共此生白首不相离
[D] ràng wǒ mén gòng cǐ shēng [F#m] bái shǒu bù xiāng lí
用真心珍惜彼此的真情
[Bm] yòng zhēn xīn zhēn xī bǐ cǐ dí zhēn [A] xīn
牵着手走过 人间的千山万水
[F#m] qiān zhuó shǒu zǒu guò rén jiān dí [Bm] qiān shān wàn shuǐ
续写一段爱的传奇
[G] xù xiě yī duàn [A] ài dí chuán [D] qí

[F#m] qiān zhuó shǒu zǒu guò rén jiān dí [Bm] qiān shān wàn shuǐ
续写一段爱的传奇
[G] xù xiě yī duàn [A] ài dí chuán [D] qí


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận