Định nghĩa tình yêu

Sáng tác: Cao Huy Hoàng | Nhạc Trẻ | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 572

b [G] #
x2

Intro: [G][Bm]-[C][G]-[C][G]-[D][G]

1. [G] Yêu là chết [D] đi, là đóng [C] đinh, là biết hy [D] sinh cho người mình [G] yêu
[B7] Yêu không là ngó [Em] nhau nhưng là ngước [D] cao cùng nhìn về [Em] bến mai [A] sau
[G] Yêu xin đừng dối [D] gian, xin đừng trái [C] ngang, dù lắm lo [D] toan, xin đừng ly [G] tan
[D] Yêu ta cùng ước [C] giao, dẫu ngàn khổ [G] đau, một lần xin [D] hứa trọn đời thủy [G] chung

ĐK: Hãy [G] yêu như Giêsu, chết [Am] đi cho dương gian
Đóng [D] đinh cho người mình yêu [G] mến
Hãy [G] yêu trong an vui, thủy [Am] chung trong đau thương
Sống [D] trong cuộc đời đầy mến [G] yêu

2. [G] Khi ngày tháng [D] qua vẫn thiết [C] tha, dù lắm xót [D] xa, duyên tình bao [G] la
[B7] Khi trong đời đắng [Em] cay, vẫn niềm mến [D] say và niềm hạnh [Em] phúc ngất [A] ngây
[G] Xin cho tình sáng [D] lên, cho đời nắng [C] lên, ngày tháng thắm [D] lên khi đời buồn [G] tênh
[D] Nhưng khi đời tối [C] đen, khi ngày tối [G] đen, một lần xin [D] hứa trọn đời thủy[G] chung

3. [G] Yêu là chết [D] đi, là đóng [C] đinh, là biết hy [D] sinh cho người mình [G] yêu
[B7] Yêu hãy đừng nói [Em] yêu nhưng là hãy [D] yêu bằng tình yêu [Em] mến mến [A] yêu.
[G] Yêu! Yêu là chết [D] đi, yêu là đóng [C] đinh là biết hy[D] sinh cho người mình [G] yêu.
[D] Yêu hãy đừng nói [C] yêu nhưng là hãy [G] yêu bằng tình chung [D] thủy, bằng tình thủy [G] chung


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận