Đó là anh em tao

Sáng tác: Karik | Nhạc Trẻ | Điệu: Slow Ballad | intrepid | 1234

b [Em] #
x2

Vòng hợp âm: [Em] [D] [C] [D]

[Em] Tình nghĩa là nhất anh em là nhất
Người [D] thật làm việc thật bản năng sống luôn chất
Không [C] ai quá nổi bật nhưng tôn trọng lề luật
Mọi [D] thứ đều có thể lật nhưng danh dự không thể để mất.

Và [Em] đó là anh em tao đó là anh em tao
Những [D] thằng vào sinh ra tử tất cả tụi nó là anh em tao
Không quan [C] trọng nó từng thế nào hiện tại khốn đốn ra sao
Sống không [D] hèn đầu luôn ngẩn cao thì mãi mãi vẫn là anh em tao.

Và [Em] đó là anh em tao đó là anh em tao
Những [D] thằng vào sinh ra tử tất cả tụi nó là anh em tao
Không quan [C] trọng nó từng thế nào hiện tại khốn đốn ra sao
Sống không [D] hèn đầu luôn ngẩn cao thì mãi mãi vẫn là anh em tao.

[Em] Lớn lên từ chợ là thằng nhóc thích lang thang
[D] Nay đây mai đó không có khái niệm an nhàn
Đời [C] ra sao cũng được sống chưa từng biết than vãn
Đối với [D] tao đâu cũng là nhà kể cả chốn không an toàn.

Khi ở [Em] nhà có cha có mẹ cúi đầu dạ thưa tao là con ngoan
Bước ra [D] đường thằng tao bất phục không bao giờ nể đó là ông can
Tao [C] không phải dân học cao nên thứ trường dạy không biết nhiều
Tao chỉ [D] biết khắc trong tâm một việc là sống ở đời phải biết điều.

Ta [Em] sống nơi của tao tao biết người của tao
Tao [D] không quan tâm thị phi những nơi mà chân không bước vào
Bất [C] kể chuyện lớn hay nhỏ bình tâm mà từ từ giải quyết
Im lặng khi [D] chó đang sủa là điều cơ bản tụi tao ai cũng phải biết.

Và [Em] đó là tao và đó là nó và đó chính là tụi này
Cuộc [D] đời dù dễ hay khó tao vẫn đối phó để trên tụi mày
Tao không [C] nói tao không là người tốt nên đừng hiểu lầm ý tao ở đây
Nhưng nếu mày [D] nhắm sống luôn tử tế thì chơi còn thôi đừng đưa tay.

[Em] Đó là anh em tao đó là anh em tao
Những [D] thằng vào sinh ra tử tất cả tụi nó là anh em tao
Không quan [C] trọng nó từng thế nào hiện tại khốn đốn ra sao
Sống không [D] hèn đầu luôn ngẩn cao thì mãi mãi vẫn là anh em tao.

[Em] Đó là anh em tao đó là anh em tao
Những [D] thằng vào sinh ra tử tất cả tụi nó là anh em tao
Không quan [C] trọng nó từng thế nào hiện tại khốn đốn ra sao
Sống không [D] hèn đầu luôn ngẩn cao thì mãi mãi vẫn là anh em tao.

[Em] Anh em tao là ai... là thằng xem trọng tình thân
[D] Anh em tao là ai... là thằng luôn sống bình dân
[C] Anh em tao là ai...Là ai... là ai... là ai
Là những [D] thằng ít nói nhưng khi tao ngã luôn là chỗ dựa tinh thần.

Không phân [Em] trần đôi co với những đứa thích sân si
Nguồn [D] sống ngoài tiền là nghĩa còn lại là không cần gì
Không bao [C] giờ tin đời màu hồng nhưng trong lòng luôn đầy hy vọng
Ai tử [D] tế là bạn...những đứa còn lại thì không.

Anh [Em] em của tao và tao không quan tâm là mày đến từ đâu
Nhưng một [D] khi gọi tiếng anh em với nhau đừng bao giờ đâm đằng sau
Anh em [C] tao luôn ngang hàng anh em tao không ngang tàng
Nhưng việc [D] nào phải ra việc nấy một khi làm phải rõ ràng.

Đừng gọi [Em] tao là anh em mày... chơi trên cơ mày toàn muốn chắc
Đừng gọi [D] tao là anh em mày... khi bồ tao mày còn muốn f**k
Đừng gọi [C] tao là anh em mày... tốt nhất đừng gọi tao anh em mày
Khi đệ [D] tao thấy mày còn khinh ra mặt đưa tay nó không muốn bắt.

[Em] Đó là anh em tao đó là anh em tao
Những [D] thằng vào sinh ra tử tất cả tụi nó là anh em tao
Không quan [C] trọng nó từng thế nào hiện tại khốn đốn ra sao
Sống không [D] hèn đầu luôn ngẩn cao thì mãi mãi vẫn là anh em tao.

[Em] Đó là anh em tao đó là anh em tao
Những [D] thằng vào sinh ra tử tất cả tụi nó là anh em tao
Không quan [C] trọng nó từng thế nào hiện tại khốn đốn ra sao
Sống không [D] hèn đầu luôn ngẩn cao thì mãi mãi vẫn là anh em tao.

[Em] Đó là anh em tao đó là anh em tao
Là những [D] thằng sẽ luôn bên tao cho dù tình bạn của tao có hết
[C] Đó là anh em tao đó là anh em tao
Là những [D] thằng tao luôn gắn bó như thể tay chân cho dù có chết.

[Em] Vẫn là anh em tao [D]
[C] Vẫn là anh em tao [D]
Đó là anh em tao.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận