Đôi mắt Chúa

Sáng tác: Lm. Nguyễn Văn Tuyên | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 180

b [Am] #
x2

1. Thiết [Am] tha đôi mắt [Dm] Chúa, xót [E7] thương đôi mắt [Am] Chúa
Bao [F] la đôi mắt [Dm] Chúa đang [G] chờ con quay [C] về [E7]
Chúa [Am] ơi con thống [Dm] hối, quyết [E7] tâm xa bóng [Am] tối
Quay [F] về xin thứ [Dm] lỗi con cúi [E7] đầu ăn [Am] năn.

ĐK:
Gục [Am] đầu xin Chúa [C] thương tha thứ [F] cho tội [Dm] đời
Nguyện [G] cầu xin Chúa [C] thương ban sức [F] thiêng bình [E7] an
Trở [Am] về bên Chúa [C] yêu tim khát [F] khao một [Dm] đời
Nguyện [G] cầu bên Chúa [C] yêu Chúa là [E7] nguồn cứu [Am] độ.

2. Chắp [Am] tay xin với [Dm] Chúa, ngước [E7] trông lên tới [Am] Chúa
Khóc [F] than van đến [Dm] Chúa nhân [G] từ tha thứ [C] tội [E7]
Chúa [Am] thương con thống [Dm] hối, Chúa [E7] nghe con hối [Am] lỗi
Chúa [F] dang tay cứu [Dm] rỗi ôm con [E7] về yêu [Am] thương.

ĐK:
Gục [Am] đầu xin Chúa [C] thương tha thứ [F] cho tội [Dm] đời
Nguyện [G] cầu xin Chúa [C] thương ban sức [F] thiêng bình [E7] an
Trở [Am] về bên Chúa [C] yêu tim khát [F] khao một [Dm] đời
Nguyện [G] cầu bên Chúa [C] yêu Chúa là [E7] nguồn cứu [Am] độ.

3. Trót [Am] mang thân yếu [Dm] đuối, đắm [E7] chìm trong bóng [Am] tối
Xa [F] lìa ơn cứu [Dm] rỗi, Chúa [G] ơi chớ chấp [C] tội [E7]
Chúa [Am] vui con thống [Dm] hối, Chúa [E7] thương tha thứ [Am] lỗi
Chúa [F] mơ con với [Dm] Chúa vui ân [E7] tình thiên [Am] thu.

ĐK:
Gục [Am] đầu xin Chúa [C] thương tha thứ [F] cho tội [Dm] đời
Nguyện [G] cầu xin Chúa [C] thương ban sức [F] thiêng bình [E7] an
Trở [Am] về bên Chúa [C] yêu tim khát [F] khao một [Dm] đời
Nguyện [G] cầu bên Chúa [C] yêu Chúa là [E7] nguồn cứu [Am] độ.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận