A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Đời thợ xây

Sáng tác: Nhạc chế | Nhạc Chế - Vui | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 2264

b [Am] #
x2

1. Cuộc đời anh đi [Am] xây vốn làm việc nhọc [F] nhằn
Nhiều khi thấy buồn đời [C] mình
Đời sống gian [Dm] nan đi làm suốt [Am] tháng
Mà tiền sao không [E7] thấy
Thương số kiếp đi [F] xây [E7]

2.Đời này không như [Am] mơ có nghề nào được [F] nhàn
Thì thôi gắng thật là [C] nhiều
Ngày tháng trôi [Dm] dần ta làm chăm [Am] chỉ
Cuộc đời mai tươi [E7] sáng vì ai biết sau [Am] này

ĐK: Đi xây tuy [Dm] là không phải việc làm sung [Am] sướng
Nhưng anh nghĩ [F] là việc nào cũng thế em [Dm] ơi
Tuy anh nhọc [G] nhằn nhưng thấy cuộc đời vui [Em] lắm
Khi xây cho [E7] người bao mái nhà xinh khang [Am] trang.

3. Cuộc đời anh đi [Am] xây tối ngày làm ngoài [F] trời
Mồ hôi thấm chảy đầm [C] đìa
Phơi nắng phơi [Dm] sương da giờ đen [Am] sẫm
Việc làm anh như [E7] thế người ơi biết không [Am] người.

* Bài gốc: Giã từ - sáng tác: Tô Thanh Tùng

Nhập bình luận