Đường ra mặt trận

Sáng tác: nhạc Huy Du, thơ Chính Hữu | Nhạc Đỏ | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 1365

b [D] #
x2

Có những ngày vui [D] sao cả nước lên [Bm] đường
Xao xuyến bờ [G] tre đường hồi tiếng [A] vọng
Có những ngày vui [D] sao cả nước lên [Bm] đường
Xao xuyến bờ [G] tre đường hồi tiếng [A] trống

[D] Ơi, [Bm] xóm dưới làng [G] trên con trai con [D] gái
Sới nắm cơm [Bm] đường díu rít theo nhau
Súng nhỏ súng [D] to trên đường chật [G] chội
Tiếng cười hăm [A] hở đầy sông đầy [D] cầu

[D] Ơi [Bm] Bộ đội dân [G] quân chùng chùng [Em] điệp điệp
Chào nhau không [G] kịp nhớ mặt nhớ [Bm] tên
Ru hò non [A] vẫy hàng ngũ ta [Bm] đi dài như tiếng [A] hát

Chào những ngôi [D] trường ngói đỏ bình [F#m] yên
[G] Lấp lánh cánh [Em] đồng tay niềm tay [G] hái
[Em] Xuôi ngược công [A] trường những bánh xe [D] reo
Ngọn khói con [Bm] tàu như tay vẫn [A] gọi

[D] Ơi, [Bm] đất nước mình [G] đây hai mươi năm [D] khó
Mưa nắng đêm [Bm] ngày hành quân không [D] mỏi
Xung sướng bao [Em] nhiêu tôi là đồng [G] đội
Của những người [A] đi vô tận hôm [D] nay
Của những người [A] đi vô tận hôm [D] nay


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận