Em đã quên anh

Sáng tác: Phúc Trường | Nhạc Trẻ | Điệu: Disco | kynguyen65 | 5610

b [Em] #
x2

1. [Em] Anh đừng làm em quên [C] hết bao nhiêu đắm [D] say
Đừng làm em quên [Bm] hết bao nhiêu tháng [C] ngày
Dù tình chỉ là [Am] nỗi cô đơn lại nhớ anh hơn ngày hôm [B7] qua

2. [Em] Em đợi chờ anh trong [C] những đêm đông hy [D] vọng
Một mình em vẫn [Bm] ngóng trong nơi xa [C] vời
Lòng lại [Am] thấy buông lơi bởi [B7] anh đã vội quên nhau

ĐK: Đến với em làm [Bm] chi đến với em làm [C] gì
Rồi cũng bước [D] đi theo bóng dáng [Bm] ai
Khi trái [C] tim không còn cảm [Am] giác với nhau
Dừng tìm [B7] nhau chi thêm thương đau

Xóa đi bóng hình [Bm] anh xóa đi từng kỷ [C] niệm
Ngày nào có [D] nhau âu yếm trong [Bm] tay
Rồi tình vụt bay theo những tháng [Am] ngày
Anh giờ [B7] đây chỉ còn trong giấc [Em] mơ


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận