Em đem chân tình cho sai người (Wo ba zhen xin gei cuo le ren - 我把真心给错了人)

Sáng tác: Nhạc Hoa | Nhạc Quốc tế | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 154

b [C] #
x2

1. 冰 冷 冷 的 天 空 细 雨 纷 纷
[C] bīng lěng lěng de tiān kōng [Dm] xì yǔ fēn [G] fēn
想 起 我 们 过 去 心 依 然 会 疼
[F] xiǎng qǐ wǒ men guò qù [Dm] xīn yī rán huì [G] téng
在 寂 寞 的 时 候 我 乱 了 分 寸
[C] zài jì mò de shí hou wǒ [Am] luàn le fēn cùn
为 你 我 丢 了 灵 魂
[Dm] wéi nǐ wǒ diū le líng [G] hún

2. 淅 沥 沥 的 小 雨 一 阵 一 阵
[C] xī lì lì de xiáo yǔ [Dm] yí zhèn yi [G] zhèn
你 就 是 我 今 生 啊 关 不 上 的 门
[F] nǐ jiù shì wǒ jīn shēng ā [Dm] guān bú shàng de [G] mén
曾 经 快 乐 回 忆 都 变 得 伤 人
[C] céng jīng kuài lè huí yì dōu [Am] biàn dé shāng rén
从 午 夜 失 眠 直 到 清 晨
cóng wǔ [Dm] yè shī mián zhí dào qīng [G] chén

Chorus: 我 把 真 心 真 意 给 错 了 人
wǒ bǎ [Am] zhēn xīn zhēn yì gěi cuò le [Em] rén
错 把 无 聊 的 相 遇 当 缘 分
cuò bǎ [F] wú liáo de xiāng yù dāng yuán [G] fèn
每 天 陪 着 你 日 出 到 黄 昏
měi tiān [Em] péi zhe nǐ rì chū dào huáng [Am] hūn
你 却 拥 抱 后 对 我 说 离 分
nǐ què [Dm] yōng bào hòu [D7] duì wǒ shuō lí [G] fēn

我 把 真 情 真 意 给 错 了 人
wǒ bǎ [Am] zhēn qíng zhēn yì gěi cuò le [Em] rén
以 为 你 是 我 今 生 的 责 任
yǐ wéi [F] nǐ shì wǒ jīn shēng de zé [G] rèn
擦 去 你 给 我 留 下 的 伤 痕
cā qù [Em] nǐ gěi wǒ liú xià de shāng [Am] hén
然 后 随 人 海 浮 浮 沉 沉
rán hòu [Dm] suí rén hǎi [G] fú fú chén [C] chén


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận