Giã từ Đà Lạt

Sáng tác: Duy Khánh | Nhạc Quê hương | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 2026

b [G] #
x2

1. Đà Lạt [G] ơi, thôi giã từ em nhé
Ôi Lâm [Em] Viên, ôi thác cao, đồi [Am] xa
Ôi thông reo, ôi suối Vàng run [Em] rẫy
Có nghe ước [Am] thề hẹn về trong bước ai [D7] đi ?

2. Đà Lạt [G] ơi, thôi giã từ em nhé
Ôi Cam [Em] Ly, ôi ái ân rừng [Am] thơ
Ai bơ vơ nghe tiếng buồn than [Em] thở
Có ai cách [D7] trở mộng về mai thắm duyên [G] mơ

ĐK: Ta [Em] đi, lê gót giang [Am] hồ
Nhân thế ơ [D7] thờ quên bao mong chờ mong đợi tình [G] xưa
Mai [Am] đây mưa kín lòng [Em] sầu
Tìm mơ ước [D7] đầu dập dìu hoa bướm về đâu ?

3. Đà Lạt [G] ơi, thôi giã từ em nhé
Ôi hương [Em] hoa, ôi ngát môi đào [Am] thơ
Em nghe chăng đây tiếng lòng nức [Em] nở ?
Có ai cách [D7] trở gọi về cho thắm duyên [G] mơ


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận