A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Giờ tôi đã biết

Sáng tác: Ngọc Sơn (trẻ) | Nhạc Trẻ | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 1530

b [Am] #
x2

1. Mấy ai học chữ ngờ giờ đành tay [Am] trắng
Tình yêu [G] cũng tan tành như giấc [C] mộng
Nào [F] ai biết trước, ngày [G] mai ra sao
[E7] Nào ai biết nhân tình giờ thay đổi [Am] lòng.

2. Thế nên tôi cố tìm một đường đi [Am] mới
Và quên [G] hết nỗi buồn bao tháng [C] ngày
Giờ [F] cuối cố giấu lệ [G] rơi trong tim
[E7] Nhìn em đó trong lòng bao xót [Am] xa.

T-ĐK:
Giờ [Am] em nơi đây mắt lệ nhìn [E7] tôi ra đi
Hành trang đơn sơ nhưng lòng nặng [Am] trĩu thương đau
Này [Dm] em yêu ơi em nào có hay chăng lòng [E7] tôi

ĐK:
Giờ tôi đã [Am] biết không mang hạnh [Dm] phúc cho em
Giờ tôi đã [E7] biết em mơ cuộc [Am] sống cao sang
Giờ tôi đã [F] biết em ơi, giờ tôi đã [Dm] biết em ơi
Giờ tôi đã [E7] biết ân tình vỡ [F] đôi
Giờ tôi đã [E7] biết em là thế [Am] thôi.

Nhập bình luận