Hãy lại gần đây

Sáng tác: Cung Nhật | Nhạc Trữ tình | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 518

b [C] #
x2

Lại gần [C] đây em [F] ơi [G] hãy lại gần [C] đây [Am]
Lại gần [Dm] đây bên trái tim [G] này
[C] Lắng nghe trong [F] thân [Am] máu cuộn tình [Dm] đầy
Đời bỗng cuồng [G] ngây trong [Dm] đôi mắt mơ [G] say.

Lại gần [C] hơn môi [F] thơm [G] hãy lại gần [C] hơn [Am]
Thở dùm [Dm] tôi giấc mộng nghê [G] thường
[C] Ta sẽ bay [F] lên cõi mù sương [C] ấy
Bỏ lại nhân [G] gian những bụi [C] đường.

Hồn thơ [Em] tôi buộc sợi dây [F] tình [A7]
Trao về [Dm] em [G] làm sính lễ cho [C] tim [Dm]
Xe mây ngũ [C] sắc cùng [Am] trăm con ngựa [Dm] gió
Đang đợi em [G] vào chung [Dm] giấc hoa [C] miên.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận