Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người

Sáng tác: Trần Kiết Tường - năm: 1962 | Nhạc Đỏ | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 4389

b [Am] #
x2

1. [Am] Hò ơ... hò ơ [Dm] ớ...[C] ơ [E7]

[Am] Tôi hát ngàn lời ca
Bao [Em] la hơn những cánh đồng
Mênh [E] mông hơn mặt biển Đông
Êm [E7] đềm hơn những dòng [Am] sông.

[F] Hò ơ... hò ơ [Dm] ớ... ơi [C] hò hò [E7] ơi [A7]

[Dm] Tôi hát ngàn lời ca
Nồng [Am] nàn hơn nắng ban [Dm] mai
Đẹp [Am] tình hơn cánh hoa [C] mai
Hùng [E] thiêng hơn núi sông dài
Là một niềm tin [E7] Hồ Chí [A] Minh
Hồ Chí [E] Minh đẹp nhất tên người
Là một niềm tin [E7] Hồ Chí [Am] Minh.

2. [Am] Trên cánh đồng miền Nam
Đau [Em] thương mây phủ chân trời
Khi [E] ca lên Hồ Chí Minh
Nghe [E7] lòng phơi phớ niềm [Am] vui.

[F] Hò ơ... hò ơ [Dm] ớ... ơi [C] hò hò [E7] ơi [A7]

[Dm] Trên xóm làng miền Nam
Hình [Am] Người như "Tiến quân [Dm] ca"
Giục [Am] lòng vươn cánh bay [C] xa
Vùng [E] lên giải phóng quê nhà
Là một niềm tin [E7] Hồ Chí [A] Minh
Hồ Chí [E] Minh đẹp nhất tên người
Là một niềm tin [E7] Hồ Chí [Am] Minh.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận