Em đi chơi thuyền

Sáng tác: Trần Kiết Tường | Nhạc Thiếu nhi | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 5911

b [C] #
x2

Em đi chơi [C] thuyền trong [Am] thảo cầm [Em] viên
Chim [Dm] kêu hót [G] mừng chào [Am] đón xuân [C] về
Thuyền [F] em thuyền con [C] vịt nó [G] bơi bơi bơi
Thuyền em thuyền con [Dm] rồng nó [Am] bay bay bay
Má dặn em ngồi [G] im khi đi chơi thuyền
Vui quá bạn [F] ơi mai em [G] vào em đi xe [C] hơi.


Hợp âm guitar sử dụng


Bình luận 1
Sunny. 2 năm trước

Sao ai cũng hát dở ẹt dở?

Nhập bình luận