Đóng nhanh lúa tốt

Sáng tác: Lê Lôi | Nhạc Đỏ | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 1403

b [G] #
x2

Lúa tháng [Em] năm kén tằm vàng óng
Hạt khô [Am] giòn đem đóng thuế [D] nông
Thúng [G] đầy anh gánh tôi [Em] gồng
Kĩu kà kĩu kịt qua [Am] sông qua [C] đò

Lúa [G] nhiều chiến thắng càng [Em] to
Đồn tây càng [G] đổ câu hò lại [D] vang
Đóng [Am] nhanh nhanh khắp xóm [C] làng
Em thách thôn [Am] chàng nộp đủ nộp [Em] mau

Thóc [G] vàng muôn hạt như [Em] nhau
Chớ mang thóc lép qua cầu gió [D] bay
[G] Thóc lép [Am] bay thẹn tay sàng [C] sẩy.

[D] Chúng bạn [G] cười vai quẩy thêm [D] đau
Nắng [G] nhiều sớm nở hoa [Em] cau
Đóng [Am] nhanh lúa [C] tốt càng [D] mau thắng [G] thù.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận