Cùng nhau đi hồng binh

Sáng tác: Đinh Nhu - năm: 1930 | Nhạc Đỏ | Điệu: March | kynguyen65 | 2444

b [F] #
x2

Cùng [F] nhau đi hồng binh
Đồng tâm ta đều bước
Đừng cho quân thù thoát
Ta quyết chí hy [C] sinh
Nào [F] anh em nghèo đâu
Liều [C] thân cho đời [F] sống
Mong thế giới đại [G] đồng
Tiến [C] lên quân [F] hồng

Đời [F] ta không cần lo
Nhà ta không cần tiếc
Làm sao cho toàn thắng
Ta mới sống yên [C] vui
Nào [F] anh em nghèo đâu
Liều [C] thân cho đời [F] sống
Mong thế giới đại [G] đồng
Tiến [C] lên quân [F] hồng

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận