Hóa ra em là người thứ ba (原來我是第三者)

Sáng tác: Nhạc Hoa | Nhạc Quốc tế | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 1915

b [Am] #
x2

Intro & Chords cycle [Am][Em][F][C]-[Am][Em][F][C]

1. céng jīng [Am] wǒ yě tiān zhēn [Em] de yǐ wéi nǐ [F] huì wéi wǒ jù [C] jué
曾 经 我 也 天 真 的 以 为 你 会 为 我 拒 绝
rú jīn [Am] tā zài nǐ de [Em] huái lǐ yī wēi hái [F] wèn nǐ wǒ shì [C] shuí
如 今 她 在 你 的 怀 里 依 偎 还 问 你 我 是 谁
céng jīng [Am] wǒ yě huàn xiǎng [Em] bái sè hūn shā [F] shǒu pěng zhe méi [C] gui
曾 经 我 也 幻 想 白 色 婚 纱 手 捧 着 玫 瑰
rú jīn [Am] wǒ què xiàng gè [Em] kuí lěi bù dé [F] bù quán shēn ér [C] tuì
如 今 我 却 像 个 傀 儡 不 得 不 全 身 而 退

2. hái [Am] fàng bú xià hái [Em] niàn zhe tā hái [F] zài kǔ kǔ zhēng [C] zhá
还 放 不 下 还 念 着 她 还 在 苦 苦 挣 扎
wú [Am] lì zài zhēng shī [Em] luò hǎo shēn yǐ [F] jīng mǎn shēn shāng [C] hén
无 力 再 争 失 落 好 深 已 经 满 身 伤 痕
wú [Am] rén huān xiào méi [Em] rén néng le mèng [F] lǐ xǐng lái hǎo bēi [C] shāng
无 人 欢 笑 没 人 能 了 梦 里 醒 来 好 悲 伤
wǒ [Am] hěn jiān qiáng wǒ [Em] méi chěng qiáng qǐng [F] nǐ bú yào chāi [C] chuān
我 很 坚 强 我 没 逞 强 请 你 不 要 拆 穿

Chorus: nǐ yào [F] zǒu wǒ bú huì [Dm] liú qiáng liú [Em] de bú huì chēng tài [Am] jiǔ
你 要 走 我 不 会 留 强 留 的 不 会 撑 太 久
yuàn shí [F] jiān tài cán rěn lèi huàn bù lái yǒng héng shì wǒ [Dm] rù xì dé tài [E7] zhēn
怨 时 间 太 残 忍 泪 换 不 来 永 恒 是 我 入 戏 得 太 真


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận