Hôm nay toàn dân

Sáng tác: J.F.Wade & C.F.Gounod - Lời Việt: Duy Ân Mai | Nhạc Ngoại lời Việt | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 1794

b [C] #
x2

1. [C] Hôm nay toàn dân [G] Chúa Trời, [Am] vui mừng chiến thắng [G] khải hoàn
Hân [Am] hoan trông về [G] Bêlem với muôn lòng thành
[C] Chúa [G] ta đã [Dm] giáng [Am] sinh, [Dm] Vua vũ [F] trụ vua [G] Thiên đình
Nhân [C] gian hãy mau đến tôn thờ nhân gian hãy mau đến tôn [G] thờ
Nay [F] Đấng muôn [G] dân đang [C] chờ đã [G] sinh làm [C] Người

2. [C] Ngôi Hai kìa đã [G] xuống trần, [Am] khiêm nhường sinh chốn [G] hang lừa
Con [Am] xin dâng niềm [G] ủi an thiết tha dịu dàng
[C] Chúa [G] thương yêu [Dm] chúng [Am] sinh, [Dm] vì ta [F] người đã [G] quên mình
Nhân [C] gian hãy mau đến tôn thờ nhân gian hãy mau đến tôn [G] thờ
Nay [F] Đấng muôn [G] dân đang [C] chờ đã [G] sinh làm [C] Người


Hợp âm guitar sử dụng


Bình luận 1
Nhập bình luận