Kỷ vật cho em

Sáng tác: nhạc Phạm Duy, thơ Linh Phương - năm: 1968 | Nhạc Trữ tình | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 33880

b [C] #
x2

Em hỏi [C] anh, em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại
Xin trả [G7] lời, xin trả [Em] lời [G7] mai mốt anh [C] về.
Anh trở [C] lại có thể [Am] bằng chiến thắng Plei- [C] me,
Hay Đức [F] Cơ, Đồng Xoài, Bình [C] Giã,
Anh trở [G7] về anh trở [Em] về hàng cây nghiêng [G] ngả
Anh trở [Em] về, có khi [G] là hòm gỗ cài [C] hoa,
Anh trở [F] về trên chiếc băng [C] ca
Trên trực [Fm6] thăng sơn màu tang [C] trắng.

Em hỏi [C] anh, em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại
Xin trả [G7] lời, xin trả [Em] lời [G7] mai mốt anh [C] về.
Anh trở [F] về chiều hoang trốn [Fm] nắng
Poncho buồn liệm kín hồn [C] anh
Anh trở [G] về bờ tóc em [D] xanh
Chít khăn [D7] sô lên đầu vội [G] vã. Em [C] ơi!

Em hỏi [C] anh, em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại
Xin trả [G7] lời, xin trả [Em] lời [G7] mai mốt anh [C] về.
Anh trở [C] lại đây kỷ [Am] vật viên đạn đồng [C7] đen
Em sang sông anh cho làm kỷ [C] niệm
Anh trở [G] về anh trở [Em] về trên đôi nạng [G] gỗ
Anh trở [Em] về, anh trở [G] về bại tướng cụt [C] chân.
Em ngại [F] ngùng dạo phố mùa [C] Xuân,
Bên nguời [Fm] yêu tật nguyền chai [C] đá.

Em hỏi [C] anh, em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại
Xin trả [G7] lời, xin trả [Em] lời [G7] mai mốt anh [C] về.
Anh trở [F] về nhìn nhau xa [Fm] lạ
Anh trở về dang dở đời [C] em
Ta nhìn [G] nhau ánh mắt chưa [D] quen
Cố quên [D7] đi một lần trăn [G] trối. Em [C] ơi!
Em hỏi [C] anh em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại
Xin trả [G] lời, xin trả [Em] lời [G] mai mốt anh [C] về.

Hợp âm guitar sử dụng


Bình luận 2
hieunguyen27vn 2 năm trước

Em hỏi [C] anh, em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại
Xin trả [G] lời, xin trả lời mai mốt anh [C] về.
Anh trở lại có thể [Em] bằng chiến thắng Plei- [Bb] me,
Hay Đức [Am] Cơ, Đồng [G] Xoài, Bình Giã,
Anh trở [G7] về anh trở về hàng cây nghiêng [Em] ngả [G]
Anh trở về, có khi [F] là hòm [C] gỗ cài hoa,
Anh trở [F] về trên [Fm] chiếc băng [C] ca
Trên trực [G] thăng sơn màu tang [C] trắng.

Em hỏi [C] anh, em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại
Xin trả [G] lời, xin trả lời mai mốt anh [C] về.
Anh trở [F] về chiều hoang trốn [Fm] nắng
Poncho [C#] buồn liệm kín hồn [C] anh
Anh trở [G] về bờ tóc em [D] xanh
Chít khăn sô lên [Dm7] đầu vội [G] vã. Em [C] ơi!

Em hỏi [C] anh, em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại
Xin trả [G] lời, xin trả lời mai mốt anh [C] về.
Anh trở lại đây kỷ [Em] vật viên [Am] đạn đồng [Bb] đen
Em sang [FM7] sông anh cho làm kỷ [G] niệm
Anh trở [G] về anh trở [F] về trên đôi nạng [Em] gỗ
Anh trở [G] về, anh trở [F] về bại tướng cụt [C] chân.
Em ngại [F] ngùng dạo [Fm] phố mùa [C] Xuân,
Bên nguời [G] yêu tật nguyền chai [C] đá.

Em hỏi [C] anh, em hỏi [Em7] anh bao giờ trở [Am] lại
Xin trả [G] lời, xin trả lời mai mốt anh [C] về.
Anh trở [F] về nhìn nhau xa [Fm] lạ
Anh trở [C#] về dang dở đời [C] em
Ta nhìn [G] nhau ánh mắt chưa [D] quen
Cố quên [Dm7] đi một lần trăn [G] trối. Em [C] ơi!

Em hỏi [C] anh em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại
Xin trả [G] lời, xin trả lời mai mốt anh [C] về.

alisa 2 năm trước

Thêm bản của Anh Ngọc đi ad
https://www.youtube.com/watch?v=lxHE17mL0U4

Nhập bình luận
Nghe bài hát

Vũ Khanh & Thanh Lan C#

Elvis Phương E

Thái Thanh D

Khánh Ly G

Ý Lan Bb

Lệ Thu Bb

Nhật Trường Eb

Ngọc Lan & Tuấn Vũ Bb