Là người của Chúa

Sáng tác: Lm. Nguyễn Duy | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 2339

b [C] #
x2

ĐK:
Giêsu mến [C] yêu, con muốn theo Ngài suốt cuộc đời
Giêsu mến [G] yêu, con muốn nên người của [C] Chúa
Giêsu chính [F] là tình yêu hiến dâng cho con [C] người
Đã thúc bách [G7] con tận hiến cho Lời Chúa.

Giêsu thắp [C] lên tâm trí con một ánh lửa hồng
Giêsu mến [G] yêu, thánh hóa con thành nhân [C] chứng
Hô vang Tim [F] Mừng gọi mời khắp nơi trên gian [C] trần
Biết sống mến [G7] thương tìm phúc ân Thiên [C] Đường.

1. Này con xin [F] đến theo lời tình yêu thiết [C] tha mong đợi
Và con xin [G7] hứa trung thành một đời dâng [C] hiến Chúa ơi!
Dù con yếu [F] đuối nhưng con có Chúa trong [C] đời nên con
Có sức mạnh [Dm] Ngài hân [G7] hoan gieo bước trong cuộc [C] đời.

ĐK:
Giêsu mến [C] yêu, con muốn theo Ngài suốt cuộc đời
Giêsu mến [G] yêu, con muốn nên người của [C] Chúa
Giêsu chính [F] là tình yêu hiến dâng cho con [C] người
Đã thúc bách [G7] con tận hiến cho Lời Chúa.

Giêsu thắp [C] lên tâm trí con một ánh lửa hồng
Giêsu mến [G] yêu, thánh hóa con thành nhân [C] chứng
Hô vang Tim [F] Mừng gọi mời khắp nơi trên gian [C] trần
Biết sống mến [G7] thương tìm phúc ân Thiên [C] Đường.

2. Là người của [F] Chúa chính là điều con khấn [C] xin đêm ngày
Là người của [G7] Chúa chính là điều con mơ [C] ước bấy nay
Giờ đây cất [F] tiếng ca vang khắp cõi không [C] gian mênh mang
Sóng biết tuôn [Dm] tràn khi [G7] con được hiến dâng cho [C] Ngài.

ĐK:
Giêsu mến [C] yêu, con muốn theo Ngài suốt cuộc đời
Giêsu mến [G] yêu, con muốn nên người của [C] Chúa
Giêsu chính [F] là tình yêu hiến dâng cho con [C] người
Đã thúc bách [G7] con tận hiến cho Lời Chúa.

Giêsu thắp [C] lên tâm trí con một ánh lửa hồng
Giêsu mến [G] yêu, thánh hóa con thành nhân [C] chứng
Hô vang Tim [F] Mừng gọi mời khắp nơi trên gian [C] trần
Biết sống mến [G7] thương tìm phúc ân Thiên [C] Đường.

3. Nguyện xin đoan [F] hứa ghi tạc tình yêu hiến [C] dâng trong lòng
Nguyện xin mãi [G7] mãi giữ trọn vầng tim tỏa [C] sáng chữ trung
Điểm ngân hạnh [F] phúc êm êm những nốt tri [C] ân thơm thơm
Những án hương [Dm] tình Giê-[G7]su là tiếng ca an [C] bình.

ĐK:
Giêsu mến [C] yêu, con muốn theo Ngài suốt cuộc đời
Giêsu mến [G] yêu, con muốn nên người của [C] Chúa
Giêsu chính [F] là tình yêu hiến dâng cho con [C] người
Đã thúc bách [G7] con tận hiến cho Lời Chúa.

Giêsu thắp [C] lên tâm trí con một ánh lửa hồng
Giêsu mến [G] yêu, thánh hóa con thành nhân [C] chứng
Hô vang Tim [F] Mừng gọi mời khắp nơi trên gian [C] trần
Biết sống mến [G7] thương tìm phúc ân Thiên [C] Đường.

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. Ngài gọi con [Dm] đi, đi vào [A7] đời làm chứng nhân Tin [Dm] Mừng Dù rằng thân [Bb]... 3500
1. [Am] Khi loài người cúi đầu cùng xin có một niềm [Dm] tin [G] Tin nơi tình yêu người... 6907
ĐK: Lạy Cha chúng [C] con ở trên [D] trời, chúng con nguyện danh Cha cả [Em] sáng nước Cha... 3969
1. Lạy [Am] Chúa, Ngài là [F] Đấng giàu [Em] lòng xót [Am] thương. Nguyện Ngài rủ [Dm] thương, ôm... 2151
ĐK. [G] Hát [Bm] khen danh [G] Người, chiều mưa gió hay[C] ngày đẹp [Bm] tươi [G] Hát mừng danh... 2551
Bài hát cùng tác giả
1.[Am] Con vẫn trông cậy [C] Chúa lòng con [A7] tin tưởng nơi [Dm] Ngài [G] Con hy vọng vào... 50671
1. [Am] Xin cho con biết lắng [G] nghe lời [F] Ngài gọi con trong đêm [E7] tối [Am] Xin... 46220
1. Con tưởng [A7] rằng con vững [Dm] tin Tin vào [F] Chúa là [Gm] Cha nhân [A] hiền Khi... 28187
1. Một [Am] đời lần trong đêm [C] tối Tình [F] yêu con nay như hao [Dm] mòn Một [E7]... 25990
1. Noel [G] về, Noel [Em] về. nhạc yêu [Bm] thương vang réo rắt trời [D7] mơ Noel [Am] về,... 19719

Nhập bình luận