A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Mai anh lên đường

Sáng tác: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | Nhạc Trữ tình | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 300

b [Em] #
x2

Mai anh lên [Em] đường tạm biệt quê [C] hương
Xa mẹ xa [D] cha xa ghế nhà [G] trường
Xa luôn [C] người em nhỏ thân [Am] thương
Anh đi [D] làm người lính biên [G] cương
Giữ biển [B7] trời giữ đảo quê [Em] hương.

Mai anh đi [Em] rồi gặn lòng nhé [B7] em
Đừng làm lệ [D] mưa rơi ướt vai [G] mềm
Anh sẽ [C] về cùng em sánh [D] đôi
Trên con [B7] đường đầy hoa thắm [C] tươi
Em hay [B7] cười cho lòng anh [Em] vui.

Anh hãy yên [Em] lòng tròn chí làm [B7] trai
Gìn giữ non [C] sông biển đảo đêm [Em] ngày
Tay vững [C] vàng cầm súng giương [D] cao
Anh lính [Am] biển em yêu biết [G] bao
Em vui [B7] nhiều và luôn tự [Em] hào.

Mai anh đi [Em] làm nghĩa vụ thiêng [C] liêng
Gửi lại [D] em thương mẹ cha quê [Em] nhà
Em tới [C] rừng hoa thắm hương [G] cau
Cho dây [B7] trầu quấn lấy hàng [D] cau
Vẫn xanh [Am] màu như thuở ngày [Em] nao.

Mai đây anh [D] về thưa cùng mẹ [B7] cha
Trầu cau mang [D] qua xin rước em [G] về
Yêu câu [B7] thề son sắt duyên [C] quê
Bao tháng [B7] ngày đợi mong vấn [D] vương
Nay không [B7] còn xa cách nhớ [Em] thương.

Nhập bình luận