A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Miền Trung máu chảy ruột mềm

Sáng tác: Hà Thái Hoàng | Nhạc Trữ tình | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 917

b #
x2

1. Tôi đau xót nhìn anh em mình đang đói [Am] khổ
Tôi đau lòng nhìn anh [G] em mình chịu cảnh lầm [Am] than
Miền trung bao [F] lần chìm trong mưa [C] bão
Miền trung quá [B7] nghèo con chịu kiếp đọa [E7] đày

2. Tôi đang khóc nhìn anh em mình chìm trong gian [Am] khổ
Tôi đang nhìn quê [G] huơng mình với hai hàng lệ [Am] rơi
Miền trung quanh [F] năm trời gieo nắng [C] hạn
Miền trung đau [B7] thương lụt cuốn tan [E7] hoang

ĐK: Hỡi dồng bào ơi nghĩa tình anh em máu chảy ruột [Am] mềm
Khó khăn hoạn [G] nạn ta cùng xớt [Am] chia
Anh em chung [A] tay cùng chung một [Dm] lòng
Góp sức cho [G] nhau vựợt khỏỉ thương [C] đau
Nơi đây miền [F] trung màn trời chiếu [Dm] đất
Thuơng nguời anh [G] em xót xa nghẹn [Dm] ngào

Hỡi đồng bào [B7] ơi! Hỡi đồng bào [E7] ơi
Cứu lấy miền [Dm] Trung vựơt qua khốn [Am] cùng


Nhập bình luận