Một lần đi

Sáng tác: Nguyệt Ánh | Nhạc Trữ tình | Điệu: Slow Rock | intrepid | 12501

b [Am] #
x2

1. Sài Gòn [Am] ơi [Dm], ta có ngờ đâu [Am] rằng
Một lần [Am] đi [C] là một lần vĩnh [Am] biệt
Một lần [A7] đi là mất lối quay [Dm] về
Một lần [G] đi là mãi mãi thương [E7] đau.

Người tình [Am] ơi, ta có ngờ đâu rằng
Một lần đi là nghìn trùng cách biệt
Một lần [A7] đi là muôn kiếp u [Dm] sầu
Một lần [G] đi là [E7] vĩnh viễn xa [Am] nhau

ĐK: Giọt nước mắt cho [Am] anh
Giọt nước mắt cho [G] em
Giọt [F] nước mắt cho bạn [E7] bè [Am]
Lệ khóc cho mẹ [Dm] già
Lệ [G] khóc cho người [C] tình ở [E7] lại quê [Am] hương.

Lần cuối xiết tay [Am] nhau
Lần cuối khóc bên [G] nhau
Lời [F] cuối sao nghẹn [E7] ngào [Am]
Còn đó bao đoạn [Dm] đường
Còn [G] đó bao cuộc [C] tình bỏ [E7] lại sau [Am] lưng.

2. Sài Gòn [Am] ơi, [Dm] ta có ngờ đâu [Am] rằng
Mẹ hiền [Am] xưa, [C] giờ về cùng đất [Am] lạnh
Bạn bè [A7] xưa, giờ phương bắc lưu [Dm] đày
Người tình [G] xưa, giờ [F] đang sống điêu [E7] linh.

Sài Gòn [Am] ơi, ta có ngờ đâu rằng
Một ngày qua là một ngày ly biệt
Một ngày [A7] qua là ta mất nhau [Dm] rồi
Một ngày [G] qua là [E7] muôn kiếp chia [Am] phôi


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận