Mùa xuân đến rồi

Sáng tác: Phạm Thị Sửu | Nhạc Trẻ | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 6556

b [C] #
x2

[C] Sáng hôm nay trời đã nắng [Am] lên rồi
[C] Cầm tay nhau chúng ta ra [Am] vườn [G] chơi
[C] Ngắm bướm xinh đùa trên cánh [Am] hoa hồng
[C] Mùa xuân [Am] tới hát ca reo [G] vui [C] mừng


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận