Nàng Thơ xứ Huế

Sáng tác: Hồ Hoài Anh | Nhạc Quê hương | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 5938

b [A] #
x2

Ngả [A] nghiêng cho đời ngẩn ngơ
Ngả nghiêng nét đẹp nàng thơ
Ngả [F#m] nghiêng thấy hoa cười với [E] ai?

Về [A] đây sao nghe đời thảnh thơi
Dạ [F#m] thưa ơi thấy [A] thương
Đong [D] đưa in nét [Bm] dài có [E] hay

Mây [E] bay vương gió [D] trời
Thương ai để [A] nhớ
Xin [B7] gửi vào tháng ngày ngả [E] nghiêng

Này gió kể ai [A] nghe nơi đây lạ thay
Chuyện nơi [F#m] đây cánh thiên di mỏng manh
Kìa [Bm] ai hay nàng thơ [B7] ấy lạc giữa [E] đời

Này gió [A] đẩy đưa hương sen tóc nàng buông
Nhẹ nhàng [E] thương ai chốn [F#m] này
Ngả [Bm] nghiêng điệu nam ai [B7] kể chuyện Nàng [E] thơ
Thương nhớ [A] thương

Hợp âm guitar sử dụng


Bình luận 1
Huỳnh Anh 10 tháng trước

Xin cho bài Còn Đâu Huế Đẹp và Thơ.

Nhập bình luận