Nếu tình yêu vẫn còn (Rú guǒ ài huán zài - 如果爱还在)

Sáng tác: Nhạc Hoa | Nhạc Quốc tế | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 89

b [Am] #
x2

Intro:
[Am][Dm]-[Am][Am]-[Am][Em][Em]
[Am][G]-[F][Am]-[Dm][Em]-[Am][Am]

1. 经过多年以后读懂了好与坏
jīng guò [Am] duō nián yǐ hòu [G] dú dǒng liǎo hǎo yǔ [Am] huài
可是昔日的故事它早已不在
kě shì [F] xī rì de gù shì [G] tā zǎo yǐ bù [C] zài
翻阅曾经保留的旧照片
fān yuè [F] zēng jīng [G] bǎo liú de jiù zhào [Am] piàn
幕幕往事重又回想起来
mù mù [Dm] wǎng shì zhòng yòu [Em] huí xiǎng qǐ [Am] lái

2. 许多东西都是失去了才会明白
xǔ duō [Am] dōng xī dū shì [G] shī qù liǎo cái huì míng [Am] bái
原来丢掉了自己一生的所爱
yuán lái [F] diū diào liǎo zì jǐ [G] yī shēng de suǒ [C] ài
想要回到过去早已不存在
xiǎng yào [F] huí dào guò [G] qù [Em] zǎo yǐ bù cún [Am] zài
只能把所有的美好留在脑海
zhī néng [Dm] bǎ suǒ yǒu de měi hǎo [Em] liú zài nǎo [Am] hǎi

Chorus: 如果爱还在你心中没有离开
rú guǒ [Am] ài huán zài nǐ xīn [Dm] zhōng méi yǒu lí [Am] kāi [Em]
多年以后还能大胆说出来
duō nián [F] yǐ hòu huán néng [G] dà dǎn shuō chū [C] lái [E]
那份陈酿多年 多年的相思酒
nà fèn [Am] chén niàng duō [Dm] nián, [Am] duō nián de xiāng sī [Em] jiǔ
一定会是刻骨铭心的真与爱
yī dìng [Dm] huì shì kè gǔ míng xīn [Em] de zhēn yǔ [Am] ài

* 带着满是疲惫的期待
dài [Am] zhuó [Dm] mǎn shì pí bèi de [Am] qī dài [Em]
也许未来的梦它从未曾醒来
yě xǔ [F] wèi lái de mèng tā [G] cóng wèi zēng xǐng [C] lái [E]
缘聚缘散早有安排
yuán jù [Am] yuán [Dm] sàn [Am] zǎo yǒu ān [Em] pái
把握现在才是最好的存在
[Dm] bǎ wò xiàn zài [Em] cái shì zuì hǎo de [Am] cún zài


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. 噢……沙里瓦,噢……沙里瓦, [Em] ō [D][Em][D] …… shā lǐ [Em] wǎ , [C] ō [Bm][Em][D]…… shā lǐ [Bm] wǎ 噢……嗬!……噢…嗬!…噢…嗬!… ō... 1740
台下人走过 不见旧颜色 tái xià rén [F] zǒu guò [G] bù jiàn jiù [Am] yán sè 台上人唱着 心碎离别歌 tái shàng rén... 1180
Intro: [Am][Em]-[F][G][C]-[Am][Em]-[F][G][Am] Người anh [Am] thương cố chấp hay dỗi [Em] hờn Mình em [F] thôi khiến [G] anh hé... 1703
Intro: [C][C]-[F][G][C]-[F][G][Em]-[Am][Bb]-[F][G] 1. 此生最好的运气 就是遇见了你 cǐ shēng zuì [C] hǎo de yǜn qì, jiù shì [Em7] yǜ jiàn le nǐ... 2364
(Verse) [Am] Once upon a younger year When [Am] all our shadows disappeared The [G] animals inside came out to... 1710
Bài hát cùng tác giả
1. [Em] Một người ra đi vội [G] vã [D] Mang theo những dấu yêu [Em] xa rời [Bm] Một... 333973
1. [Em] Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý Tiếng yêu [D] đương sao không thành [Em] câu Sợ rằng... 291329
1. [Am] Anh đem trao cho em nụ [Em] hồng Nụ hồng [F] mong manh như sương mai trong [Em]... 261556
Intro: [Am][Dm]-[G][C][E7] [Am][Dm]-[G][C][E7] [Am] Nhà bên đang đón dâu rộn tiếng cười [Dm] vui [F] Tôi làm thân khách [G]... 253245
1. Phật ở trên kia cao [F] quá Mãi mãi không độ tới [G] nàng Vạn dặm tương tư vì... 234889

Nhập bình luận