Ngày mùa

Sáng tác: Văn Cao | Nhạc Đỏ | Điệu: Valse | kynguyen65 | 8875

b [C] #
x2

1. Ngày [C] mùa vui thôn trang lúa [G] reo như hát [Am] mừng
Lúa [Dm] không lo giặc [G7] về khi mùa vàng thôn [C] quê
Ngày mùa vui thôn [F] xóm đầy [Dm] đồng giáo với [Am] gươm
Súng tì tay anh [G] đứng em [F] ngừng liềm trông [C] sang

[F] Lúa lúa [Dm] vàng đồng [G7] lúa bát ngát [C] trời
[Dm] Bao tay [G] liềm từng [Dm] nhánh lúa thơm [G7] rơi
Ngày [C] vui quân du [Em] kích đứng nghiêng [Am] trong lúa rập [G] rờn
Người người qua gánh lúa nón nghiêng [F] nghiêng cười [C] ai

2. Ngày [C] mùa vui thôn trang, cũng [G] như trên cánh [Am] đồng
Nhớ [Dm] công ơn Già [G7] Hồ khi mùa vàng quê [C] hương
Ngày mùa quân du [F] kích đặt [Dm] từng gánh trước [Am] sân
Dân làng vui như [G] tết qua [F] mùa này không [C] lo

[F] Gánh thóc [Dm] vàng từng [G7] lớp lớp gánh [C] về
[Dm] Gánh thóc [G] vàng từng [Dm] sớm nắng trên [G7] đê
Ngày [C] vui quân du [Em] kích đứng nghiêng [Am] trong lúa rập [G] rờn
Rồi rời sang xóm khác nhớ lúc [F] ai nhìn [C] theo


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận