Người si tình là người đau khổ nhất (Chī qíng de rén bèi shāng zuì shēn- 痴情的人伤最深)

Sáng tác: Nhạc Hoa | Nhạc Quốc tế | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 96

b [C#m] #
x2

Intro & Chord circle
[A][B][Abm][C#m][A][B][C#m]
[A][B][Abm][C#m][A][B][C#m]

1. 我 习 惯 了 夜 的 黑 孤 独 寂 寞 来 作 陪
wǒ xí [A] guàn le yè de [B] hēi, gū dú [Abm] jì mò lái zuò [C#m] péi
一 个 人 在 伤 悲 一 个 人 醉
yí gè [A] rén zài shāng [B] bēi yí gè rén [C#m] zuì
为 爱 流 过 太 多 泪 哭 泣 难 道 为 了 谁
wéi ài [A] liú guò tài duō [B] lèi, kū qì [Abm] nán dào wèi le [C#m] shuí
为 何 天 公 总 是 不 曾 作 美
wèi hé [A] tiān gōng zǒng shì [B] bù cén zuò [C#m] měi

2. 床 头 堆 满 了 烟 灰 酒 精 麻 痹 了 滋 味
chuáng tóu [A] duī mǎn le yān [B] huī, jiǔ jīng[Abm] má bì le zī [C#m] wèi
冷 暖 自 知 只 有 自 己 体 会
léng nuǎn [A] zì zhī zhí yǒu [B] zì jǐ tǐ [C#m] huì
爱 一 个 人 心 好 累 夜 深 无 人 来 作 陪
ài yí [A] gè rén xīn hǎo [B] lèi, yè shēn [Abm] wú rén lái zuò [C#m] péi
面 带 微 笑 那 是 自 我 安 慰
miàn dài [A] wēi xiào nà shì [B] zì wǒ ān [C#m] wèi

Chorus: 我 就 是 那 一 个 被 爱 伤 的 那 个 人
wǒ jiù [A] shì nà yí [B] gè, bèi ài [Abm] shāng de nà gè [C#m] rén
在 我 心 中 烙 下 了 伤 痕
zài wǒ [A] xīn zhōng lào [B] xià le shāng [C#m] hén
你 已 有 了 别 人 一 个 你 深 爱 的 人
nǐ yǐ [A] yǒu le bié [B] rén, yí gè [Abm] nǐ shēn ài de [C#m] rén
为 何 痴 情 的 人 总 是 愚 蠢
wèi hé [A] chī qíng de rén [B] zǒng shì yú [C#m] chǔn

每 当 午 夜 时 分 寂 寞 总 是 不 饶 人
měi dāng [A] wǔ yè shí [B] fēn, jì mò [Abm] zǒng shì bù ráo [C#m] rén
忘 不 了 你 给 我 的 伤 痕
wàng bù [A] liǎo nǐ gěi wǒ [B] de shāng [C#m] hén
想 你 想 到 夜 深 我 爱 的 依 然 最 真
xiǎng nǐ [A] xiǎng dào yè [B] shēn, wǒ ài [Abm] de yī rán zuì [C#m] zhēn
偏 偏 痴 情 的 人 被 伤 最 深
piān piān [A] chī qíng de rén [B] bèi shāng zuì [C#m] shēn


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
Wèi nǐ wǒ shòu [G] lěngfēng chuī Jìmò shíhòu [D] liú yǎnlèi Yǒurén wèn wǒ shì yǔ [C] fēi shuō... 1318
1. [C] I'm sure it might have grown [Am] old [Em] [F] Like most [Em] young things usually [Dm] do... 1075
Verse [G] How many [C] roads must a [D] man walk [G] down before you [C] call him a [G]... 1728
[Dm][E][Am] [Dm] Early one mornin' one [E7] mornin' in [Am] spring To [Dm] hear the birds [G7] whistle the [C]... 1135
Intro & vòng hợp âm: [C][G][Am][F] Verse 1: I think of [C] you when the wind blows Every night, I've... 1071
Bài hát cùng tác giả
1. [Em] Một người ra đi vội [G] vã [D] Mang theo những dấu yêu [Em] xa rời [Bm] Một... 320834
1. [Em] Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý Tiếng yêu [D] đương sao không thành [Em] câu Sợ rằng... 277597
1. [Am] Anh đem trao cho em nụ [Em] hồng Nụ hồng [F] mong manh như sương mai trong [Em]... 250438
Intro: [Am][Dm]-[G][C][E7] [Am][Dm]-[G][C][E7] [Am] Nhà bên đang đón dâu rộn tiếng cười [Dm] vui [F] Tôi làm thân khách [G]... 231417
1. Phật ở trên kia cao [F] quá Mãi mãi không độ tới [G] nàng Vạn dặm tương tư vì... 230151

Nhập bình luận