Sáng tác: Phan Mạnh Quỳnh | Nhạc Trẻ | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 11628

b [Em] #
x2

1. Ta từng [Em] là lẽ sống
Ta từng [G] là ánh sáng nơi nhau
Nhưng điều [C] luôn nói trước đây, cho rằng chuyện chẳng đổi thay
Hôm nay [D] nên xem lại.

2. Ta chạy [Em] theo ý nghĩ riêng
Ta bận [G] tâm những thứ xung quanh nhiều hơn
Không phải [C] do kẻ thứ ba, nhưng tại sao cứ cách xa
Dù được [Bm] gần hơn trước.

T-ĐK1:
Điều [C] này giống như ta đang phí phạm ngày giờ
Và để [Em] cho tháng năm trôi đi không nhiều đợi chờ
[Am] Người nói xem ta nên tiếp tục chuyện này để làm [Bm] gì cơ chứ?

ĐK:
Vì một khi đã [C] ngưng cố gắng làm [D] người kia vui, ngay [Em] trong lúc ấy thấy như ta sai từ đầu
Tình yêu luôn cần [C] những ánh nắng, và [D] gần đây thôi, đã [Em] mất
Một trong hai điều [C] anh nghĩ tới là [D] ngừng bên nhau, đôi [Em] khi thiếu vắng biết thêm yêu thương biết nhớ.
Thế nhưng rồi [C] anh lại sợ, lỡ chỉ [D] mới đôi nơi, ta lạc [Em] nhau cả đời.

T-ĐK2:
Điều [C] này giống như mây đen che mờ chuyện mình
Làm nhạt [Em] nhòa mắt môi bên nhau như chịu cực hình
[Am] Người có nghe con tim bảo cần làm gì hoặc là [Bm] đã quá trễ!

ĐK:
Vì một khi đã [C] ngưng cố gắng làm [D] người kia vui, ngay [Em] trong lúc ấy thấy như ta sai từ đầu
Tình yêu luôn cần [C] những ánh nắng, và [D] gần đây thôi, đã [Em] mất
Một trong hai điều [C] anh nghĩ tới là [D] ngừng bên nhau, đôi [Em] khi thiếu vắng biết thêm yêu thương biết nhớ.
Thế nhưng rồi [C] anh lại sợ, lỡ chỉ [D] mới đôi nơi, ta lạc [Em] nhau cả đời.

* Ta từng [C] là lẽ sống
Ta từng [Em] là ánh sáng nơi nhau
Nhưng giờ [Am] đây bỗng quá xa
Chỉ còn [D] lại băng giá.

ĐK:
Vì một khi đã [C] ngưng cố gắng làm [D] người kia vui, ngay [Em] trong lúc ấy thấy như ta sai từ đầu
Tình yêu luôn cần [C] những ánh nắng, và [D] gần đây thôi, đã [Em] mất
Một trong hai điều [C] anh nghĩ tới là [D] ngừng bên nhau, đôi [Em] khi thiếu vắng biết thêm yêu thương biết nhớ.
Thế nhưng rồi [C] anh lại sợ, lỡ chỉ [D] mới đôi nơi, ta lạc [Em] nhau cả đời.

Hợp âm guitar sử dụng


Bình luận 1
Thiện 7 tháng trước

Cho mình hỏi bài này đánh điệu gì vậy mọi người?

Nhập bình luận