Như cõi hoang vu

Sáng tác: Lê Dinh | Nhạc Vàng | Điệu: Slow Rock | kynguyen65 | 5671

b [D] #
x2

Không có [D] em bầu trời như không [G] có nắng
Không có em muôn đời mây sẽ [D] ngừng trôi
Không có [Bm] em gió buồn nên ngừng thổi
Chim trời thôi không muốn [Em] bay và đêm thiếu sao [A7] đầy

Không có [D] anh trời mùa xuân cây [G] khô héo
Không có anh đêm về ai nói [D] lời yêu
Không có [Bm] anh mắt giận đêm không ngủ
Tim sầu lên men đắng [A7] cay khúc nhạc em viết [D] cho ai

Không có [G] em thế giới này như hoang vu
Không [D] gian này không hơi [Bm] thở
Ngày [G] như tối tăm xa [A7] mù
Không có [G] em thế giới này không sinh linh
Thiên [D] thu rừng không cầm [Bm] thú
Âm [G] u lạnh như cõi [Em] chết hoang vắng mênh [A7] mang

Không có [D] anh mặt trời kia như [G] đen tối
Không có anh trên đời không có [D] gì vui
Không có [Bm] anh đất trời như vô nghĩa
Trăm ngàn hoa không sắc [A7] hương
Trên đời không có [D] yêu thương

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận