Quảng Nam Đà Nẵng một khúc ca

Sáng tác: Hoàng Bích | Nhạc Quê hương | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 3393

b [D] #
x2

Đà Nẵng Quảng [D] Nam đây quê hương trung dũng kiên [D] cường [F#m]
Một vùng nước [Em] non rừng vàng biển [A] bạc
Một thời đánh [A7] giặc ngàn đời dựng [D] xây [A7]
Đà Nẵng Quảng [D] Nam dây quê hương của những con [D] người [F#m]
Dạn dày nắng [Em] mưa gian lao khó [A] nhọc
Một vùng đất [A7] học tiếng thơm ngàn [D] đời.

Đà Nẵng Quảng [G] Nam đây quê hương của những anh [E] hùng
Gương hy [F#m] sinh rạng danh sông [D] núi
Quảng Nam Đà [A] Nẵng [D] cùng dòng máu sinh [G] ra
Hai anh [Bm] em như chung một [Em] nhà
Cùng lời mẹ [D] ru, cùng một lời ca, hờ hơ hơ [C] hớ
Ngó lên Hòn Kẽm Đá [F] Dừng thương cha nhớ [A] mẹ quá chừng lắm bạn ơi
Thương cha nhớ [A7] mẹ quá chừng lắm bạn [D] ơi.

Đà Nẵng Quảng [D] Nam đây quê hương trung dũng kiên [D] cường [F#m]
Một vùng nước [Em] non rừng vàng biển [A] bạc
Một thời đánh [A7] giặc ngàn đời dựng [D] xây [A7]
Đà Nẵng Quảng [D] Nam đây quê hương của những con [D] người [F#m]
Dạn dày nắng [Em] mưa gian lao khó [A] nhọc
Một vùng đất [A7] học tiếng thơm ngàn [D] đời.

Đà Nẵng Quảng [G] Nam chia tay nhau anh ở tôi [E] về
Bao năm [F#m] qua mà lòng vẫn [D] nhớ
Quảng Nam Đà [A] Nẵng [D] dù gian khó bao [G] xa
Hai anh [Bm] em vẫn chung một [Em] nhà
Cùng lời mẹ [D] ru, cùng một lời ca, hờ hơ hơ [C] hớ
Ngó lên Hòn Kẽm Đá [F] Dừng thương cha nhớ [A] mẹ quá chừng lắm bạn ơi
Thương cha nhớ [A7] mẹ rủ nhau ta cùng [D] về.

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
Gửi về quê [C] hương đất [Am] mẹ Quảng Nam yêu [Em] thương Những cô gái [F] giỏi đảm đang... 7555
Mười lăm [Am] năm chưa về Quảng Nam Lòng tương tư khung trời tơ vươn Dòng sông [Dm] trôi [G]... 3161
Những con [Am] suối đều chảy về [Dm] sông Trăm con [Gm] sông đều xuôi về [Am] biển Biển cả... 6562
Nếu một [D7] mai phải xa Quảng [G] Trị Tôi phải mang [Am] theo năm đất quê [D7] hương Đêm... 3879
Xa bao [F] năm, nay trở lại Quảng [Am] Trị Một Quảng Trị anh [Bb] hùng Một Quảng Trị kiên... 2330
Bài hát cùng tác giả
Gửi về quê [C] hương đất [Am] mẹ Quảng Nam yêu [Em] thương Những cô gái [F] giỏi đảm đang... 7555
[C] Khoan hố khoan hố [Em] hò, hố hụi hò [C] khoan [F] hố khoan hò [G] khoan Quảng [C]... 5015
Đà Nẵng Quảng [D] Nam đây quê hương trung dũng kiên [D] cường [F#m] Một vùng nước [Em] non rừng... 3393
1. [Bm] Chiều nay qua Đông Giang nghe ai [F#m] hát điệu ân [Bm] tình [D] câu hát quê [Bm]... 633

Nhập bình luận