Quê hương bài học đầu cho con

Sáng tác: nhạc Anh Bằng, thơ Đỗ Trung Quân | Nhạc Quê hương | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 1602

b [F] #
x2

1. Quê [F] hương quê [C] hương là gì hở [F] mẹ
[Gm] Mà cô giáo dạy phải [Am] yêu
Quê [Bb] hương là gì hở [C] mẹ
Người [C7] đi xa nhớ thật [F] nhiều

Con [Dm] ơi quê [Am] hương quê [Bb] hương là con dìu [F] biếc
Tuổi [Gm] thơ con thả trên [Am] đồng
Quê [Dm] hương là con đò [Gm] nhỏ
Êm [F] đềm khua nước ven [Gm] sông

Quê [Dm] hương quê [Bb] hương cầu tre nhỏ [F] bé
Mẹ [Gm] nghiêng nón lá đi [Am] về
Quê [Dm] hương là chùm khế [Gm] ngọt
Con [C7] ngồi ăn dưới vòm [F] tre

A [F] lý hò lơ hò [C] lờ
Hò [F] lờ a lý hò [C] lơ
A [Dm] lý hò lơ hò [F] lờ
Ơ [C] lý hò lơ hò [F] lơ

2. Quê [F] hương quê [C] hương là gì hở [F] mẹ
Mà [Gm] ai cũng một lòng [Am] thương
Quê [Bb] hương là gì hở [C] mẹ
Người [C7] đi xa sống thật [F] buồn

Con [Dm] ơi quê [Am] hương quê [Bb] hương là tay mẹ [F] ấm
Để [Gm] con ngủ giấc đêm [Am] dài
Quê [Dm] hương là đường đi [Gm] học
Con [F] về rợp bướm vàng [Gm] bay

Quê [Dm] hương quê [Bb] hương vàng hoa giàn [F] bí
Mùng [Gm] tơi vừa chín độ [Am] hồng
Hoa [Dm] cau rụng trắng bên [Gm] thềm
Lục [C7] bình trôi tím dòng [F] sông

A [F] lý hò lơ hò [C] lờ
Hò [F] lờ a lý hò [C] lơ
A [Dm] lý hò lơ hò [F] lờ
Ơ [C] lý hò lơ hò [F] lơ.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận