Tâm sự của ta

Sáng tác: | Nhạc Trẻ | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 3765

b [C] #
x2

[C] Khi con cười vui lại là lúc [Em] ta mang bao muộn phiền
Năm [F] ấy, [Fm] ta còn người [C] thương
Khi ta nhận ra, con dần lớn [Em] lên ngân nga điệu nhạc
Khi [F] đó, [Fm] ta như nhìn được mẹ [C] con.

[F] Con như là một phép màu, là một phép [Fm] màu
Để mai sau con nhận [G] ra, và ta luôn
Ai cho con tình [C] yêu, để thành một người khác
Ai cho con từng [Bb] câu chân thành
Từng [A7] phút giây khi con còn [Dm] thơ bé
Còn [G7] thơ bé, ta yêu [C] con.

Ta đưa những vần [C] thơ, đặt vào đôi mắt ấy
Ta đưa những mộng [Bb] mơ
Gửi vào niềm [A7] tin con mỗi lần gục [Dm] ngã khi buồn
Lặng [G7] lẽ khi con [C] vui.

[F] Đừng đánh mất những kỉ [Fm] niệm
Đừng đánh mất những điệu [C] nhảy của [D7] mẹ
Dành cho [Dm] con, dành cho [G] con. [C]

Ai cho con tình [C] yêu, để thành một người khác
Ai cho con từng [Bb] câu chân thành
Từng [A7] phút giây khi con còn thơ [Dm] bé
Còn thơ [G7] bé, ta yêu [C] con.

Ta đưa những vần [C] thơ, đặt vào đôi mắt ấy
Ta đưa những mộng [Bb] mơ
Gửi vào niềm [A7] tin con mỗi lần gục [Dm] ngã khi buồn
Lặng [G7] lẽ khi con [C] vui.Nhập bình luận