Tha thứ luôn luôn

Sáng tác: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh | Nhạc Thánh ca | Điệu: Slow Rock | airboy089 | 289

b [Gm] #
x2

1. Con phải tha [Gm] thứ không phải bảy [Cm] lần
Mà phải tha [Gm] thứ, tha thứ luôn [Dsus4] luôn [D7]
Bảy mươi lần [Gm] bảy người ta xúc [Cm] phạm vẫn cứ tha [Gm] hoài
Vì phận yếu [Bb] đuối ai không lầm [Gm] lỡ
Vì phận bợn [Cm] nhơ ai không có [Eb] tội
Ai không lỗi [D] phạm Thiên Chúa nhân từ
Ai dám không [D7] cần lòng Chúa xót [Gm] thương.

ĐK:
[G] Thứ tha luôn (hãy thứ tha [Bm] luôn) cần thứ tha [Em] luôn (cần thứ tha [G] luôn)
Vì phận yếu đuối (vì phận yếu [Bm] đuối) mấy ai [A] sạch [D] đâu (mấy ai sạch [D7] đâu)
Chúa thương [G] ta (Chúa mãi thương [Em] ta) tình Chúa bao [Bm] la (Chúa rất bao [D7] la)
Nên tha thứ [G] hoài (Ngài hằng tha [D7] thứ) tội lỗi chúng [G] ta.

2. Như người tôi [Gm] tớ mắc nợ chủ [Cm] nhiều
Mà được tha [Gm] hết không chút so [Dsus4] đo [D7]
Trở lui ra [Gm] ngoài gặp ngay con [Cm] nợ nhất quyết theo [Gm] đòi
Đời ta cũng [Bb] thế không tha người [Gm] khác
Đòi nợ anh [Cm] em không cho khất [Eb] lần
Van xin hết [D] lời không chút thương tình
Thiên Chúa nhân [D7] từ còn ta nhỏ [Gm] nhen.

ĐK:
[G] Thứ tha luôn (hãy thứ tha [Bm] luôn) cần thứ tha [Em] luôn (cần thứ tha [G] luôn)
Vì phận yếu đuối (vì phận yếu [Bm] đuối) mấy ai [A] sạch [D] đâu (mấy ai sạch [D7] đâu)
Chúa thương [G] ta (Chúa mãi thương [Em] ta) tình Chúa bao [Bm] la (Chúa rất bao [D7] la)
Nên tha thứ [G] hoài (Ngài hằng tha [D7] thứ) tội lỗi chúng [G] ta.

3. Nên học tha [Gm] thứ không phải bảy [Cm] lần
Mà phải tha [Gm] thứ, tha thứ luôn [Dsus4] luôn [D7]
Bỏ qua tha [Gm] hoài đời luôn có [Cm] bạn gắn bó lâu [Gm] dài
Đời ta yếu [Bb] đuối bao phen lầm [Gm] lỡ,
Mà sao anh [Cm] em không cho lỗi [Eb] lầm,
Không tha cho [D] họ mãi giữ trong lòng,
Ai thứ tha [D7] nhiều thì Chúa xót [Gm] thương.

ĐK:
[G] Thứ tha luôn (hãy thứ tha [Bm] luôn) cần thứ tha [Em] luôn (cần thứ tha [G] luôn)
Vì phận yếu đuối (vì phận yếu [Bm] đuối) mấy ai [A] sạch [D] đâu (mấy ai sạch [D7] đâu)
Chúa thương [G] ta (Chúa mãi thương [Em] ta) tình Chúa bao [Bm] la (Chúa rất bao [D7] la)
Nên tha thứ [G] hoài (Ngài hằng tha [D7] thứ) tội lỗi chúng [G] ta.

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
Mẹ yêu [Am] hỡi, tim con hằng nguyện [F] ước Được mãi [Am] là con của [G] mẹ, mẹ [Em]... 1435
ĐK: Trên đường [A] Emmau, hai người lữ khách bước [E] đi bên nhau Mộng vàng tan mây, nhọc nhằn... 1056
1. [G] Giữa thế gian mờ [D] tối khắp nơi đầy [G] dẫy lo [Em] âu cuộc [Am] đời [D]... 1242
1. [Am] Như nai rừng đang khát mong về [Em] suối trong ngọt ngào. [F] Con mơ về quê dấu... 2176
1. Chỉ [Am] có mình [G] Chúa là [F] chốn con tựa [C] nương, [Dm] là thành lũy vững [C]... 3014
Bài hát cùng tác giả
ĐK: Một [Am] niềm phó [C] thác Đời [G] con trong tay [Am] Ngài Dù [C] là đêm [Am] dài... 10652
1. [Dm] Con là [Gm] chiếc lá [Dm] khô, [C] trôi trên [D7] dòng đời [Gm] rộng [C] Con là... 3047
ĐK. [D] Tên con được [Em] viết, [A] được viết trên [Bm] trời, trên [G] trời cao thăm [F#m] thẳm,... 1429
1. Con dâng [Am] Chúa đôi tay [E7] này, bao vất [Am] vả làm cho tê [F] tái. Con dâng... 1407
1. [C] Chúa sẽ ban ngày nắng tiếp sau ngày [Dm] mưa [Fm] Chúa sẽ cho trời [G] sáng xóa... 1000

Nhập bình luận