Thêm một nụ hồng

Sáng tác: nhạc Nguyễn Tất Vịnh, thơ Nguyễn Hữu Diệu Liên | Nhạc Trữ tình | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 40

b [G] #
x2

Em [G] ngồi trên vãng thêu [C] khăn
Bờ vai tóc [Am] xõa [D] dung nhan dịu [G] dàng
Có con bướm [Am] nhỏ bay [G] ngang
Liền thêu cánh [Am] bướm mơ màng lên [D] khăn
Tay [C] đưa kim chỉ nhịp [Am] nhàng
Khoan thai ngón đẹp huệ lan mấy [G] cành
Phía [C] trên có đám mây [Bm] xanh
Vài con én [Am] lượn thanh [D] thanh cánh [G] gầy.

Cảnh [C] chiều liễu rũ hồ Tây, đôi soan lội [Am] giữa hàng giây rong [Bm] mềm
Cầu [G] vồng óng sợi tơ [C] êm lụa vuông tròn góc thêu thêm nụ [Bm] hồng
Cảnh [C] chiều liễu rũ hồ [Em] Tây, đôi soan lội [C] giữa hàng giây rong [Am] mềm
Nụ [C] hồng óng sợi tơ [Bm] êm lụa vuông tròn [Am] góc thêu [D] thêm cầu [G] vồng.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận