Thông báo hết ế

Sáng tác: Bùi Công Nam | Nhạc Trẻ | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 101

b [C] #
x2

Vòng hợp âm: [C] [Am] [F] [G]

Thế là [C] nay em đã lấy chồng
Thế là [Am] nay em đã có chồng
Thế là [F] xong bao năm ngóng trông
Qua bao ngày [G] chờ đêm thương nhớ mong

Cuối cùng [C] em cũng chịu lấy chồng
Cuối cùng [Am] em cũng chịu có chồng
Cuối cùng [F] ba mẹ cũng yên lòng
Không lo buồn [G] sợ con gái lông bông

1. [C] Tình yêu là thế đấy
Cố đi [Am] tìm thì lại không thấy ai
Mà [F] khi đang không muốn yêu
Thì 4, 5 người [G] vây quanh chẳng kịp trở tay

2. [C] Tình yêu là thế đấy
Có khi [Am] yêu lâu nhưng chẳng đến đâu
Mà [F] khi lơ ngơ đến sau
Ấp ôm vài [G] hôm thôi thì đã lấy nhau

T-ĐK:
[C] Nên đừng lo lắng khi trai còn [Am] đông
Hãy tìm hiểu xem hợp hay [F] không
Cứ chọn yêu khi chưa lấy [G] chồng
Là la lá la là

Và [C] em đã qua biết bao nhiêu ngày [Am] trôi
Để tìm thấy được người em [F] yêu
Nên giờ em lòng vui bao [G] nhiêu

ĐK:
Thế là [C] nay em đã lấy chồng
Thế là [Am] nay em đã có chồng
Thế là [F] xong bao năm ngóng trông
Qua bao ngày [G] chờ đêm thương nhớ mong

Cuối cùng [C] em cũng chịu lấy chồng
Cuối cùng [Am] em cũng chịu có chồng
Cuối cùng [F] ba mẹ cũng yên lòng
Không lo buồn [G] sợ con gái lông bông

RAP:
[C] Tình yêu không phân biệt cái tuổi tác
[Am] Tình yêu không phải sợ 2 miền khác
Bởi [F] nếu duyên định rồi thì chớ nghĩ ngợi
Ngồi [G] yên đấy mà nhận lấy làm theo ý ông trời

[C] Tìm mà không thấy thì nhờ người mai mối
[Am] Hoặc là tình cũ nhiều khi thấy buồn lại tới
[F] Đừng rầu lo lắng vì sợ mẹ cha hối
[G] Vì đằng nào cũng có cách để em sớm lấy chồng thôi...

T-ĐK:
[C] Nên đừng lo lắng khi trai còn [Am] đông
Hãy tìm hiểu xem hợp hay [F] không
Cứ chọn yêu khi chưa lấy [G] chồng
Là la lá la là

Và [C] em đã qua biết bao nhiêu ngày [Am] trôi
Để tìm thấy được người em [F] yêu
Nên giờ em lòng vui bao [G] nhiêu

ĐK:
Thế là [C] nay em đã lấy chồng
Thế là [Am] nay em đã có chồng
Thế là [F] xong bao năm ngóng trông
Qua bao ngày [G] chờ đêm thương nhớ mong

Cuối cùng [C] em cũng chịu lấy chồng
Cuối cùng [Am] em cũng chịu có chồng
Cuối cùng [F] ba mẹ cũng yên lòng
Không lo buồn [G] sợ con gái lông bông

ĐK:
Chúc mừng [C]nay em đã có chồng
Chúc mừng [Am] hai nhà tình thắm nồng
Pháo rượu [F] hoa đã bày trong phòng
Liệu sang năm nhà [G] mình có cháu hay không?

Chúc mừng [C] nay chị đã lấy chồng
Chúc mừng [Am] nay cô đã có chồng
Pháo rượu [F] hoa đã bày trong phòng
Sang năm nhà [G] mình sẽ bầy con đông

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận