Thương về Gò Công

Sáng tác: Lê Dinh | Nhạc Quê hương | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 1537

b [G] #
x2

[G] Nhớ nhung ôi thiết [D] tha vùng đất quê hương [G] mình
Quê tôi Gò Công đẹp [C] xinh như gấm [D] hoa
Còn biết bao nhiêu [G] tình.

Ôi quê mình đẹp [C] sao xứng danh địa [G] linh
Dòng sơn [D] quy đất [C] lành bia [D] đá còn [G] ghi

Gò [C] Công ơi, ai [G] về nhớ mãi trong [Am] lòng
Mênh mong đám [Bm] lá tối trời mênh [Am] mông
Gò [C] Công đất quý là [Am] đây
Phong thuỷ hợp [D] nhất nơi này quê [G] tôi.

Gò [Am] Công, nước chảy xuôi [Bm] dòng
Qua sông Cửa [Am] Tiểu, qua Bình Luông [C] Đông [Bm]
Gò [Am] Công, nước chảy miên [D] man
Qua sông Cửa [Am] Đại, nối [D] liền Tiền [G] Giang

Nắng trưa lên rất [D] cao ngoài xóm đi [G] vào
Đi ngang bờ [C] ao, gặp em đang hái [D] cau để má ăn [G] trầu.

Ai qua Gò [C] Công mà không ghé thăm chợ [G] dinh
Để [D] nghe tiếng [C] hò cô [D] gái ngoài [G] kinh
Hò [C] ơi, em [G] là con gái xứ [Am] Gò
Quanh năm sông [Bm] vắng đưa đò nuôi [Am] me
Nhà em ở [C] xóm giòng [Am] tre
Anh về nhớ [D] ghé thăm mẹ thăm [G] em.


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận