Tình yêu mùa đông (Chuyện tình mùa đông; dōng zhī liàn qíng - 冬之戀情)

Sáng tác: Nhạc Hoa | Nhạc Ngoại lời Việt | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 452

b [Am] #
x2

[Am][Dm]-[G][C][E]
[Am][A7][Dm]-[Am][E7][Am]

1. 推开窗 向外望 
[Am] tuī kāi chuāng [Dm] xiàng wài wàng  
竹篱笆 舖满白霜
[G] zhú lí bā bù [C] mǎn bái shuāng
恬静的街上 显得荒凉 
[Am] tián jìng dí jiē shàng [Dm] xiǎn dé huāng liáng  
教我怎不惆怅
[Am] jiào wǒ [F] zěn bù chóu [E7] chàng

想起了心爱的他 
[Am] xiǎng qǐ liǎo xīn ài dí [E7] tā  
想起了往日欢畅
xiǎng qǐ liǎo wǎng rì huān [Am] chàng
自从人儿别后 
[Dm] zì cóng rén [Am] ér bié hòu  
才感觉风霜
[E7] cái gǎn jué fēng [Am] shuāng

爱人 不该抛下我
ài [A] rén bù gāi [Dm] pāo xià wǒ
孤伶伶师了倚仗 
[G] gū líng líng shī [C] liǎo yǐ [E7] zhàng  
提起了勇气活下去
[Am] tí qǐ liǎo yǒng qì [Dm] huó xià qù
凭借了爱情力量
[E7] píng jiè liǎo ài qíng lì [Am] liáng

2. 朝盼望 暮也盼望 
[Am] zhāo pàn wàng mù [Dm] yě pàn wàng  
无音讯 眼泪满眶
[C] wú yīn xùn yǎn [C] lèi mǎn kuàng
往日的温情 消失无影 
[Am] wǎng rì dí wēn qíng [Dm] xiāo shī wú yǐng  
教我怎不悲伤
[Am] jiào wǒ [F] zěn bù bēi [E7] shāng

要寻回心爱的他 
[Am] yào xún huí xīn ài dí [E7] tā  
要寻回往日欢畅
yào xún huí wǎng rì huān [Am] chàng
不管他在何方 
[Dm] bù guǎn tā zài hé [Am] fāng  
也要去寻访
[E7] yě yào qù xún [Am] fǎng

爱人 不该抛下我
ài [A] rén bù gāi [Dm] pāo xià wǒ
在茫茫的人海里 
[G] zài máng máng dí [C] rén hǎi [E7] lǐ  
寻遍了天涯和海角
[Am] xún biàn liǎo tiān yá [Dm] hé hǎi jiǎo
只是不见爱的你
[E7] zhī shì bù jiàn ài dí [Am] nǐ


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận