Trường cũ chốn xưa

Sáng tác: Phạm Trọng Cầu | Nhạc Học trò | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 156

b [Am] #
x2

Về [Am] thăm chốn [Em] xưa
Về [F] thăm chốn [G] xưa một [Am] ngày
Còn [A7] nhớ chốn [Dm] đây
Trường [G] xưa chốn đây ngày [E7] ấy.

Trường [Am] cũ rêu [Dm] phong ,
Trường [A7] cũ rêu phong một [Dm] thời
Thoảng [G7] tiếng ê a xa [C] vời
Gợi [G] nhớ trong tôi đầy [E7] vơi.

Về [Am] thăm chốn [Em] xưa
Về [F] đây biết [G] bao buồn [Am] vui
Còn [A7] nhớ thiết [Dm] tha
Thầy [G] cô với bao bạn [E7] cũ.

Trường [Am] cũ năm [Dm] xưa
Trường [A7] cũ năm xưa đâu [Dm] rồi
Hình [G7] bóng yêu thương xa [C] vời
Còn [G] đó trong [E7] ta suốt [Am] đời.

[F] Đi qua nơi đây nhớ nơi đây
[Dm] Đi qua nơi đây nhớ bao ngày
[Am] Bao năm trôi qua tuổi thơ ngây
[G] Trong tôi in [Am] sâu những ngày ấy
[F] Không sao tôi quên dáng cô thầy
[Dm] Bạn bè cùng lớp nay ở đâu?
[G] Trong tim tôi ghi khắc ơn sâu
[E7] Yêu thương sao trang sách ban [Am] đầu.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận