Tự đặt câu hỏi và tự hỏi chính mình (Wèn tiān wèn dì wèn zì jǐ - 问天问地问自己

Sáng tác: Nhạc Hoa | Nhạc Quốc tế | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 110

b [Am] #
x2

Chorus: 我问过天问过地
wǒ [Am] wèn guò tiān [Em] wèn guò dì
也问过我自己
yě [F] wèn guò [G] wǒ zì [C] jǐ
曾经的真心相爱
[Dm] zēng jīng dí zhēn xīn [Em] xiāng ài
为何会是这个结局
[F] wéi hé huì shì [G] zhè gè [Am] jié jú

Intro: [Am][Em]-[F][G][C]-[Dm][Em]-[F][G][Am]

1. 回想我们第一次相遇
huí xiǎng [Am] wǒ mén dì yī cì [C] xiāng yù
那情景仿佛就像在梦里
nà [F] qíng jǐng fǎng fó jiù xiàng zài [Am] mèng lǐ
那时的你我一见钟情
[F] nà shí dí nǐ wǒ [Dm] yī jiàn zhōng qíng
彼此享受爱的甜蜜
[G] bǐ cǐ xiǎng shòu ài dí tián [C] mì

2. 可是不知从何时起
kě shì [Am] bù zhī cóng hé shí [C] qǐ
爱情的天空下起了雨
ài [F] qíng dí tiān kōng xià qǐ [Am] liǎo yǔ
淋湿了我也伤透了你
[F] lín shī liǎo wǒ yě [G] shāng tòu liǎo nǐ
相处多年却要分离
[Em] xiāng chǔ duō nián què yào fēn [Am] lí

Chorus: 我问过天问过地
wǒ [Am] wèn guò tiān [Em] wèn guò dì
也问过我自己
yě [F] wèn guò [G] wǒ zì [C] jǐ
曾经的真心相爱
[Dm] zēng jīng dí zhēn xīn [Em] xiāng ài
为何会是这个结局
[F] wéi hé huì shì [G] zhè gè [Am] jié jú

我求求天求求地
wǒ [Am] qiú qiú tiān [Em] qiú qiú dì
求求爱过的你
[F] qiú qiú [G] ài guò dí [C] nǐ
不要就这样离我而去
[Dm] bù yào jiù zhè yàng [Em] lí wǒ ér qù
剩下孤独我自己
shèng xià [F] gū dú [G] wǒ zì [Am] jǐ


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận