A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Vị ngọt

Sáng tác: nhạc Thi Hạnh, thơ Tina | Nhạc Trẻ | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 135

b [Am] #
x2

Intro: [Am][F][G][C][A7][Dm][B7][E7]
[Am][F][G][C][A7][Dm][E7][Am]

Dòng [Am] đời có phiêu [C] du
Như [Dm] con sóng xô [E] bờ
Như [A7] gềnh đá chơ [Dm] vơ
Như [G7] dịu ngọt vần [Cmaj7] thơ

Dẫu [C7] lòng còn ngẩn [Fmaj7] ngơ
Vị [Dm7] ngọt đến rất tình [B7] cờ
Ngày [F] mang niềm vui [C] mới
Ta [E] gọi nhau trong [Am] mơ

Vị [Am] ngọt nào trên [F] môi
Những [G] đêm trăng chơi [F] vơi
Nụ [G7] hôm người trao đắm [C] đuối
Ta [F] cần nhau em [E7] ơi

Ta [Am] cần nhau em [F] ơi
Lỡ [A7] mai sau xa [Dm] rời
Vị [B7] ngọt trên môi thuở [F] ấy
Giữ [E7] hoài nhé em [Am] ơi


Nhập bình luận