Viếng lăng Bác

Sáng tác: nhạc Hoàng Hiệp, thơ Viễn Phương | Nhạc Đỏ | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 5566

b [Am] #
x2

[Am] Con ở Miền Nam ra thăm lăng [C] Bác
[Am] Đã thấy trong [G] sương hàng tre bát [C] ngát
Ơi hàng [E7] tre xanh xanh Việt Nam
[C] Giông tố mưa [Dm] sa đứng thằng [Am] hàng

Ngày ngày mặt [G] trời đi qua trên [C] lăng
[B7] Thấy một mặt [E7] trời trong lăng rất đỏ
Ngày dòng [Am] người [B7] đi trong thương [E7] nhớ
Kết tràng hoa [Dm] dâng bảy mươi [F] chín mùa [E7] xuân

Bác [Dm] nằm trong [Am] lăng, giấc [Dm] ngủ bình [Am] yên
Giữa [Dm] một vầng [G] trăng sáng [C] trong dịu [Dm] hiền
Dẫu [Am] rằng trời [Dm] xanh biết [A] là mãi mãi
Dẫu [Am] rằng biển [Dm] xanh biết [A] là mãi [E7] mãi
Mà sao nghe [E7] nhói ở trong tim

Mai [Dm] về miền [Am] Nam thương [Dm] trào nước [Am] mắt
Mai [Dm] về miền [F] Nam nhớ [G] Bác khôn [F] nguôi
Muốn [Am] làm con [Dm] chim ca [F] hát quang [C] lăng
Muốn [Am] làm bông [Dm] hoa hương [G] toả đâu [C] đây
Muốn [A] làm cây [E7] tre trung hiếu chốn [Dm] này
(Muốn [A] làm cây [E7] tre trung hiếu chốn [Am] này)


Hợp âm guitar sử dụng


Bình luận 1
kynguyen65 Quản trị viên 4 năm trước

2 đoạn đầu điệu Slowrock, 2 đoạn sau điệu Valse nhé các bạn

Nhập bình luận