Việt Nam ơi! Đánh bay Covid

Sáng tác: Minh Beta | Nhạc Trẻ | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 3147

b [C] #
x2

Việt Nam [Am] hỡi, Việt Nam [G] ơi
Cùng đoàn [F] kết đánh [G] bay Coro[C]-na
Việt Nam [Am] hỡi, Việt Nam [G] ơi
Cùng đoàn [F] kết đánh [G] bay Coro[C]-na.

[F] Đang yên đang lành cuộc [G] sống đang tươi xanh
Thì bỗng [Am] có Co[Em]-vid
[F] Dân ta lao đao, rồi [G] đi ra đi vào
Lòng lo [Am] lắng, giờ [Em] sao

Bình [F] tĩnh, luôn [G] rửa tay
Vệ sinh [Em] kĩ khắp nơi ở [Am] quanh mình
Và [F] giữ ý [G] thức nha
Vượt qua [Dm] gian khó [G] Việt Nam [C] ơi.

Đừng share chuyện [Am] sai trên Facebook phải đeo khẩu [G] trang cho đúng lúc
Đừng kì thị [F] ai, văn [G] minh, vì dân [C] lánh mình
Kẻ thù nào [Am] ta không chiến thắng triệu người ngày [G] đêm đang cố gắng
Một vòng [F] tay nối [G] trọn Việt [C] Nam.

Yêu thương [Am] cuộc đời, tin nơi con [Em] người
Đừng sợ [F] nhé, chúng [G] ta vượt qua [C] hết
Đất nước [Am] của mình, bao nhiêu ân [Em] tình
Việt Nam [F] không bỏ [G] lại ai phía [C] sau

Việt Nam [Am] hỡi, Việt Nam [G] ơi
Cùng đoàn [F] kết đánh [G] bay Coro[C]-na
Việt Nam [Am] hỡi, Việt Nam [G] ơi
Cùng đoàn [F] kết đánh [G] bay Coro[C]-na.


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
[Em] Trên báo mấy hôm nay thông [Am] tin không vui gì [B] Một là về Covi, hai cũng toàn... 3081
Vòng hợp âm: [Gm] [C] [Dm] [C] [Gm] Anh viết đôi [C] bài tình ca Cùng [Dm] đôi mắt long... 10061
[Bb] Tạm biệt em đã lâu sắp [F] về đến nhà [Gm] Mà trông anh còn [C] nguyên bao sâu... 31164
Version 1 Người yêu [Am] cũ vừa chia tay tình [F] mới Thấy trong mắt [G] em cả một trời... 12335
[F] Dịch đang bùng [Em7] phát rồi Người ta [Dm7] khuyên mình [G7] cách ly tại [C] gia [F] Dịch... 3184
Bài hát cùng tác giả
[D] Việt Nam [Bm] hỡi, Việt Nam [A] ơi Tự hào [G] hát mãi [A] lên Việt Nam [D] ơi... 40936
Việt Nam [Am] hỡi, Việt Nam [G] ơi Cùng đoàn [F] kết đánh [G] bay Coro[C]-na Việt Nam [Am] hỡi,... 3147

Nhập bình luận