Danh sách bài hát Xem Tất cả
Nỗi buồn đêm đông

Phiên bản 1: Nỗi buồn đêm đông 1. Anh ở biên thuỳ có nhớ [Am] không? [F] Đêm nay có...

Quê tôi

1. [Gsus2] Quê tôi có cánh [A7] diều vi vu, [B] xa sau luỹ tre [Em7] làng [C6] Trưa trưa...

Tôi là người Việt Nam

1. [C] When I was young, I thought I [G] knew it all [C] My mom would tell me the...

Bài viết liên quan