Dương Viết Điền


Chưa có thông tin về nhạc sĩ này.
Bài hát của tác giả Dương Viết Điền Xem Tất cả

Nhớ rừng

Gậm một [Am] khối căm hờn trong cũi [F] sắt Ta nằm [Am] dài, trông [G] ngày tháng dần [Am]...

Bài viết liên quan