Video: Daniel Boone - Beautiful Sunday 1972

Nguồn từ kênh: Lanceloti | Lượt xem: 3105


Chủ nhật tươi hồng (Beautiful sunday)

b [D] #

1. [D] Sớm mai tươi hồng, một ngày tươi đẹp
Mình tới công viên cùng một miền ấm êm.
[G] Ngày vui [A] mừng, ôi chủ nhật tươi nắng [D] hồng!

[D] Có em trong vườn, vườn hoa thắm tươi.
Và đến bên em rồi, thì em nói ngay :
[G] Thật tươi [A] lành, ôi chủ nhật, hai đứa [D] mình

ĐK: [D] Ha ha ha! Thấy không ngày [G] Chủ Nhật?
Ngày hôm [A] nay, ta vui chơi trong ngày tươi [D] đẹp
Rồi em nói, nói, nói, nói yêu người [E] yêu mình
Ố ô ô ồ [G] thật ngon [A] lành, ôi Chủ Nhật trong ái [D] tình!

2. [D] Sẵn xe đây rồi, cùng nhau phóng chơi.
Ngồi ép bên nhau rồi, cười trong gió vui.
[G] Thật tưng [A] bừng, ôi chủ nhật trên phố [D] phường

[D] Sớm mai tươi cười, một ngày [C] đông người,
Vạt nắng soi trên đời, và soi lứa đôi.
[G] Ngày kéo [A] dài, ôi chủ nhật trên cõi [D] đời


-----------------


1. [D] Sunday morning up with the lark
I think I'll take a walk in the park
[G] Hey, hey [A] hey, it's a beautiful [D] day

[D] I got someone waiting for me
When I see her I know that you'll say
[G] hey, hey [A] hey, it's a beautiful [D] day

Chorus: [D] Hi, Hi, Hi, beautiful [G] sunday
This is [A] my, my, my beautiful [D] day
When you say, say, say, say that you [E] love me
Oh, [G] my my [A] my, it's a beautiful [D] day

2. [D] Birds are singing you're by my side
Let's take the car and go for a ride
[G] Hey, hey [A] hey, it's a beautiful [D] day

[D] We'll try only follow the sun
Make on sunday who want to know
[G] Hey, hey [A] hey, it's a beautiful [D] day

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Daniel Boone: D - Minh Xuân & Minh Phúc (trước 75): C