Video: Fun Fun - Baila Bolero (1986) tone Cm

Nguồn từ kênh: dmu mload | Lượt xem: 1567


Nhạc tình bolero (Baila bolero)

b [Am] #

[Am] You gonna look him up to see him carry on [G]
[Am] I feel the music hot under the des-[C] cending sun [F][G]
[Am] A never ending desire will never know your [G] name
[Am] And every move you inspire [G][C] a word cannot ex-[G] plain

The long and [Am] staring [F] sight into his planet [G] eyes
And you were [F] safe with me you dance the night away

[C] Bai bai bai [G] Baila bole-[F] ro [G][Am] another [F] dance for [G] me
[C] You take my [G] heart, hasta lu-[F] ego [G]
[Am] Don't be af-[F] raid to [G] give your latin [C] love to [F] me
Don't ever set me free [Am]

[Am] Em lo khi mình thức dậy thì mộng đẹp kia vụt mất [G]
[Am] Yêu sao êm đềm không ngờ gặp cuộc tình [C] kia nồng cháy [F][G]
[Am] Đắm đuối ngất ngây với bao ân tình [G][C] tim em như bỗng cuồng [G] say

Ôi bao say [Am] đắm ngọt [F] ngào một trời tuyệt vời đắm [G] say
Mong sao đêm [F] mãi đừng tàn nào mình hãy vui đêm nay

[C] Bai bai bai [G] Baila bole-[F] ro [G][Am] ta say theo [F] tiếng nhạc [G] vui
[C] Hiến hết trái [G] tim đó xin cho [F] người [G]
[Am] Em nghe ngây [F] ngất tình [G] yêu tim em như [C] sóng tràn [F] dâng
Dù cho ái ân tan đi [Am]

[C] Bai bai bai [G] Baila bole-[F] ro [G][Am][F][G]
[C] You take my [G] heart, hasta lu-[F] ego [G]][Am][F][G]

[C] Bai bai bai [G] Baila bole-[F] ro [G][Am] ta say theo [F] tiếng nhạc [G] vui
[C] Hiến hết trái [G] tim đó xin cho [F] người [G]
[Am] Em nghe ngây [F] ngất tình [G] yêu tim em như [C] sóng tràn [F] dâng
Dù cho ái ân tan đi [Am]


--------------------


[Am] You gonna look him up to see him carry on [G]
[Am] I feel the music hot under the des-[C] cending sun [F][G]
[Am] A never ending desire will never know your [G] name
[Am] And every move you inspire [G][C] a word cannot ex-[G] plain

The long and [Am] staring [F] sight into his planet [G] eyes
And you were [F] safe with me you dance the night away

[C] Bai bai bai [G] Baila bole-[F] ro [G][Am] another [F] dance for [G] me
[C] You take my [G] heart, hasta lu-[F] ego [G]
[Am] Don't be af-[F] raid to [G] give your latin [C] love to [F] me
Don't ever set me free [Am]

[Am] Afraid of look him up to find my dream has gone [G]
[Am] Until tomorrow comes you'll be the [C] only one [F][G]
[Am] You turn my soul into fire [G][C] an ever burnin' [G] flame

Your love could [Am] be so [F] fun don't wanna change my [G] mind
And do a sere-[F] nade you dance the night away


------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Kiều Nga: Cm