Video: Dạ Lai Hương - Cordate Telosma - 夜来香/ ye lai xiang - tone D

Nguồn từ kênh: Tiểu Phương | Lượt xem: 984


Dạ lai hương (Yè lái xiāng - 夜来香)

b [A] #

1. 那南风吹来清凉
Nà nán fēng chuī lái qīng [A] liáng
那夜莺啼声细唱
Nà yè yīng tí shēng xì [D] chàng
月下的花儿都入梦
Yuè xià de huā er dōu rù [A] mèng
只有那夜来香
Zhǐ [Bm] yǒu nà [A] yè lái [F#m] xiāng
吐露着芬芳
[Bm] Tǔ lù zhe fēn [E] fāng

2. 我爱这夜色茫茫
Wǒ ài zhè yèsè mán [A] gmáng
也爱这夜莺歌唱
Yě ài zhè yèyīng gē [D] chàng
更爱那花一般的梦
Gèng ài nà huā yī bān de [A] mèng
拥抱着夜来香
Yǒng [Bm] bào zhe [A] yè lái [F#m] xiāng
闻这夜来香
[Bm] Wén zhè [E] yè lái [A] xiāng [D][A]

夜来香我为妳歌唱
Yè lái [A] xiāng [D] wǒ wèi nǎi gē [A] chàng
夜来香我为妳思量
[D] Yè lái [F#m] xiāng [C#m] wǒ wèi nǎi sī [F#m] liang
啊~啊我为妳歌唱
[C#m] Ah ~ [A] wǒ wèi [D] nǎi gē [A] chàng
我为妳思量
[D] Wǒ wèi [E] nǎi sī [A] liang [D][A]

夜来香 夜来香 夜来香
Yè lái [A] xiāng yè lái [A] xiāng yè lái [D] xiāng [A]

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Đặng Lệ Quân: A