Những sáng tác của nhạc sĩ Dân ca Cống Khao

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Dân ca Cống Khao

Con gà gáy le te (Gà gáy)   Sáng tác: Dân ca Cống Khao
[G] Con gà gáy le té le te sáng rồi [C] ai [G] ơi [G] Gà gáy té le té sáng rồi [C] ài [D] ời Nắng sớm lên [G] rồi dậy đi nương hỡi ai ời [C] ai [D]…
Ca sĩ thể hiện: Xuân Mai, Bảo Trân, Thanh Hoa Nhạc Dân ca
Tác giả Dân ca Cống Khao

Chưa có thông tin về tác giả này.